Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19

Företagsakuten

FöretagsakutenRegion Skåne erbjuder rådgivning för små- och medelstora företag i kris. Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Ring oss på 040-675 34 80  
Öppettider vardagar kl 9-12 och 13-16

Den information som ges ska betraktas som allmän och generell information. För det fall du önskar individuellt anpassad hjälp kan vi ge dig råd om var du kan vända dig för att få ytterligare stöd.

Satsningen genomförs tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne.

Innehåll på sidan

Utbildningsakuten
Stöd från Region Skåne
Stöd på Verksamt.se
Stöd från Almi
Stöd från Arbetsförmedlingen
Stöd till dig som enskild företagare
Anstånd med betalning av skatt
Korttidspermittering
Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab
Karensavdrag
Stöd från Tillväxt Malmö
Stöd från Skånes kommuner
Kommunövergripande insatser

Utbildningsakuten

Som en direkt följd av covid-19-pandemin har många skåningar blivit permitterade, och än fler kommer förmodligen att bli det. Därför har Region Skåne samlat utbildningsmöjligheter som du kan ta del av här och nu. Kurser du kan läsa på distans och gratis onlineutbildningar som du kan börja redan idag.

Utbildningsakuten

Stöd från Region Skåne

Utöver de stora insatser som görs inom hälso- och sjukvården arbetar Region Skånes avdelning för regional utveckling med insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. 

Beslutade insatser
Återkommande analyser kring ekonomiska effekter av covid-19 
Uppdaterad information om covid-19 från hälso- och sjukvården

Stöd på Verksamt.se

Verksamt.se är en nationell webbplats drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till. 

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se 

Stöd från Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp. 

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronaviruset 

Stöd från Arbetsförmedlingen

Här kan du läsa mer om personalomställning med anledning av coronaviruset. Regler och stöd kring behov av att säga upp eller permittera anställda.

Här hittar du samlad information från Arbetsförmedlingen

Stöd till dig som enskild företagare

Är du enskild näringsidkare och har tappat i omsättning med anledning av covid-19? Då finns det stöd att söka.

För stödperiod fram till juli 2020 är sista ansökningsdag den 31 januari. Regeringen har aviserat att stödet förlängs året ut samt för perioden januari-februari 2021. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Regeringen har även aviserat att ett omsättningsbaserat stöd som handels- och kommanditbolag kommer kunna söka för 2020 kommer få sin egen ansökningsperiod.

Läs mer om Omsättningsstöd till näringsidkare på Länsstyrelsen Skåne

Anstånd med betalning av skatt

Med anledning av coronaviruset bevakar Skatteverket regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt genom nya möjligheter till anstånd med betalning. I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag (och privatpersoner) som har fått tillfälliga betalningsproblem söka anstånd med betalning hos Skatteverket – detta oavsett vilket skatteslag eller när skatten förföll till betalning. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förlängningar efter det. 

Här hittar du Skatteverkets information om anstånd med skattebetalning 

Korttidspermittering

Om du har anställda och till följd av coronaviruset är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. 

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75 procent av kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90 procent av sin lön. 

Här hittar du Tillväxtverkets information om korttidspermittering 

Smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. 

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan

Karensavdrag

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 31 december 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. 

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 

Här kan du läsa med om slopat karensavdrag

Tillväxt Malmö

Vanligtvis erbjuder Tillväxt Malmö kostnadsfri affärsrådgivning till Malmöföretag som har mellan 5 – 50 anställda. I och med rådande läge så erbjuder Tillväxt Malmö nu rådgivning och diskussioner om nuvarande läge med samtliga företag i Malmö.

Läs mer på tillvaxtmalmo.se

Rådgivning kring affärsutveckling

Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din verksamhet i Skåne och som behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av rådande kris.

De som svarar när du ringer är själva företagare och har lång erfarenhet av både driva företag och arbeta med rådgivning.

Läs mer på Företagarna Syds webbplats

Information från kommunerna

Flera av Skånes kommuner erbjuder stöd till företag som befinner sig i en svår situation. Gå in på din kommuns hemsida för att läsa mer:

Listan uppdateras när fler kommuner tar fram företagsstöd för sin kommun. 

Kommunövergripande insatser

Foretagsmotorn.se (Trelleborg, Höör, Hörby, Sjöbo, Vellinge)

Familjenhelsingborg.se (Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga)

Nyforetagarcentrum.se (Ystad, Tomelilla, Simrishamn)Senast uppdaterad : 2021-11-16