Information från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer

Konstnärsnämnden har tagit beslut om att omfördela medel för att kunna stötta fler konstnärer i en tid då många konstnärer drabbas hårt.

- Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. 

Konstnärsnämnden

Driver du som konstnär eget företag och situationen med Covid-19 förändrar dina förutsättningar?

Konstnärsnämnden har sammanställt information om tillfälliga ändringar i lagar och regler i Konstnärsguiden. 

Konstnärsguiden

Information för dig som har verksamhetsbidrag

Årets verksamhetsbidrag kommer att betalas ut enligt plan. Nästa utbetalning sker den 15 april.

Versamhetsbidragen redovisas årligen. Beviljade verksamhetsbidrag för 2020 redovisas enligt plan i mars 2021.

Kontakta er handläggare på förvaltningen om du har några frågor eller andra funderingar. Våra årliga uppföljningsmöten ska hållas som planerat under våren. Olika digitala verktyg kan dock användas för att ersätta det fysiska mötet.

Information för dig som har projektbidrag

Vi har full förståelse för att det här är en svår situation för alla och att flera av de projekt som beviljats bidrag från Region Skåne påverkas av situationen med covid-19.

Vi kommer inte att kräva återbetalning av utbetalda bidrag om arrangemang och aktiviteter inte kan genomföras enligt plan på grund av covid-19, pengarna ska dock användas i projektet som beviljats bidrag.

Ta kontakt med er handläggare på Kulturförvaltningen för att diskutera eventuella revideringar av projektplan och budget. När det gäller redovisning av genomförda projekt har vi full förståelse om ni behöver mer tid. Kontakta Kulturförvaltningen om ni behöver uppskov.

Webbsändning från SKR den 2 april kl 14-16

Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning – corona

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till webbsändning med aktuella frågor inom kultur, fritid och folkbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Seminariet har vi ett särskilt fokus på kultur, fritid och folkbildning där stora omställningar nu görs.

Länk till webbsändningen 2 april

Logga gärna in på chatten och ställ era frågor till föredragshållarna och ge inspel. Det går också bra att skicka in frågor i förväg. Skicka dem till Linda.ahlford@skr.se

Sändningen kommer även att kunna ses i efterhand.

Kulturförvaltningens riktlinjer

Kulturförvaltningen följer Region Skånes riktlinjer för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Följande gäller:

  • Alla Region Skånes större konferenser och mötesplatser ställs in eller genomförs via digitala kanaler. De som redan har anmält sig till någon av våra konferenser eller mötesplatser kommer att bli kontaktade.
  • Verksamheter med bidrag från Region Skåne gör sina egna bedömningar och tar beslut om riktlinjer för sina verksamheter.
  • I övrigt pågår vårt arbete som vanligt. Vi använder gärna digitala verktyg för att kunna vara med på olika möten.

Beslutet gäller i första hand till och med den 30 april.