Information för kulturaktörer med anledning av covid-19

Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne

Kulturförvaltningen skickade ut en ny enkät om konsekvenserna av covid-19 under augusti 2020. Svaren sammanställdes i ett nytt PM till kulturnämndens sammanträde den 3 december 2020. 

PM 2020-11-03: Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne (pdf)

Bakgrund

Kulturförvaltningen skickade i april ut en enkät om konsekvenserna av covid-19 till samtliga 92 organisationer med verksamhetsbidrag eller bidrag för pågående utvecklingsprojekt. Enkäten besvarades av 80 organisationer. Enkätsvaren berättar om hur organisationerna i mitten av april kunde bedöma den ekonomiska situationen och möjligheterna att bedriva verksamhet. Organisationernas beräkningar av intäktsbortfall för perioden mars-juni uppgår till 38 miljoner kronor. Intäktsbortfall för Region Skånes egna bolag är då inte inräknat.

Organisationer med en hög andel verksamhetsintäkter av de totala intäkterna drabbas hårt när den publika verksamheten minskar eller uteblir. Med inställd verksamhet kan även intäkter från sponsorer utebli. Samarbetspartner kan också drabbas ekonomiskt och kulturarbetare som inte har en anställning men anlitas av organisationerna i projekt och som extra- och timanställda påverkas i mycket hög grad.

PM 2020-05-17: Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne (pdf)

Statliga krisstöd till kulturlivet

Konstnärsnämnden öppnar ansökan till krisstipendium 3 den 13 januari 2021. Yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus har möjlighet att söka fram till den 3 februari 2021.

Konstnärsnämndens krisstipendier

Kulturrådets krisstöd

Kulturrådets krisstöd

Så smittsäkrar du ditt evenemang

Region Skånes evenemangsbolag Event in Skåne har tagit fram en guide för smittsäkra evenemang. Hur skapar du ett evenemang som är hälsosäkert och tryggt? Vilka regler är det egentligen som gäller nu i Coronatider? Hur bygger jag en hållbar affärsmodell i dessa utmanande tider? Och hur har andra gjort?

Så smittsäkrar du ditt evenemang

Information för dig som har verksamhetsbidrag

Region Skånes kulturnämnd tog beslut om regionala verksamhetsstöd för 2021 vid sitt sammanträde den 3 december. 

Kulturnämndens preliminära verksamhetsplan och budget 2021

Verksamhetsbidragen redovisas årligen. Beviljade verksamhetsbidrag för 2020 redovisas enligt plan i mars 2021.

Kontakta er handläggare på förvaltningen om du har några frågor eller andra funderingar. 

Information för dig som har projektbidrag

Vi har full förståelse för att det här är en svår situation för alla och att flera av de projekt som beviljats bidrag från Region Skåne påverkas av situationen med covid-19.

Vi kommer inte att kräva återbetalning av utbetalda bidrag om arrangemang och aktiviteter inte kan genomföras enligt plan på grund av covid-19, pengarna ska dock användas i projektet som beviljats bidrag.

Ta kontakt med er handläggare på Kulturförvaltningen för att diskutera eventuella revideringar av projektplan och budget. När det gäller redovisning av genomförda projekt har vi full förståelse om ni behöver mer tid. Kontakta Kulturförvaltningen om ni behöver uppskov.

Kulturförvaltningens riktlinjer

Kulturförvaltningen följer Region Skånes riktlinjer för att minska risken för smittspridning av covid-19. 

Följande gäller:

  • Alla Region Skånes större konferenser och mötesplatser ställs in eller genomförs via digitala kanaler. De som redan har anmält sig till någon av våra konferenser eller mötesplatser kommer att bli kontaktade.
  • Verksamheter med bidrag från Region Skåne gör sina egna bedömningar och tar beslut om riktlinjer för sina verksamheter.
  • I övrigt pågår vårt arbete som vanligt. Vi använder gärna digitala verktyg för att kunna vara med på olika möten.

Beslutet gäller i första hand till och med den 28 februari 2021.Senast uppdaterad : 2021-01-14