Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi samlat information och länkar som stöd för dig som gör affärer med aktörer i något av dessa länder, eller har anställda på plats i Ukraina. Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan löpande.

Regeringskansliet

Här finner du en samlingssida om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.
Rysslands invasion av Ukraina – regeringen.se

Kommerskollegium

Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik, samlar information om de införda sanktionerna mot Ryssland.
Sanktioner mot Ryssland – kommerskollegium.se

Business Sweden

Business Sweden har samlat information om svenska regeringens förhållningssätt till krisen och hur den påverkar Sveriges handel med Ryssland och Ukraina. Här finner du även en FAQ-sektion samt kontaktuppgifter till personer som kan svara på frågor kring exempelvis handelshinder, internationella betalningar, sanktioner och logistik.
Kriget i Ukraina – business-sweden.com

EU Sanctions Map

En sökbar karta där du hittar den senaste informationen om EU:s sanktioner, vilka varor och tjänster de omfattar samt vilka rättsakter som reglerar åtgärderna.
EU Sanctions Map – sanctionsmap.eu

Europeiska rådet

Här presenterar Europeiska rådet information om EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina.
EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina – consilium.europa.eu

Inspektionen för strategiska produkter

Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. Här finner du information om produkter som är förbjudna att exportera till Ryssland.
Utökade sanktioner mot Ryssland – isp.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här presenterar MSB rekommendationer för bland annat företag.
Vad kan myndigheter och företag göra? (msb.se)

Exportkreditnämnden

På grund av invasionen av Ukraina så har EKN beslutat att stoppa garantigivningen i Ryssland, Ukraina och Belarus.
Stopp för garantigivning till Ryssland, Ukraina och Belarus (ekn.se)

Säkra din företagsinformation

Nationella myndigheter rekommenderar att man som företag ser över sin informationssäkerhet. För mer information har verksamt.se tagit fram underlag för att förbättra hanteringen av information på företaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.