Hittills i år har priset på el och gas varit fyra gånger så högt som under samma period de senaste nio åren. De höga priserna sätter press på företag, särskilt de som redan har små marginaler. Konkursstatistik visar ännu inte någon ökning av antal konkurser i Skåne, men läget kommer bli ansträngt för många till följd av höga energipriser, höjda räntor och allmän inflation.

Tillsammans stöttar vi det skånska näringslivet

För att hjälpa skånska företag genom krisen kommer Region Skåne, Energikontoret Skåne och Almi Skåne utöka sitt stöd i vinter.

Vi ökar kunskapen om hur företag kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på både kort och lång sikt. Vi hjälper även företag att öka tillväxten, se över sin ekonomi och hitta finansiering på gröna investeringar som gör företag mer motståndskraftiga.

Stöd till företag

 • Region Skånes hållbarhetscheckar

  Företag i Skåne med 2-49 anställda kan söka en hållbarhetscheck. Stödet kan användas som medfinansiering för att göra en energikartläggning, köpa in kompetensstöd kring energieffektivisering eller andra satsningar inom hållbarhet. Ett företag kan få halva kostnaden betald via hållbarhetschecken.

  Budgeten är begränsad och ansökningar hanteras i kronologisk ordning med principen först till kvarn.

  Hållbarhetscheckar

  Almis gröna lån ska möjliggöra en grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan exempel finansiera en satsning på att energieffektivisera verksamheten och på så vis rusta dig för framtiden.

  Grönt lån (Almi.se)

  Svenska Kraftnät och Regeringens stöd till elanvändare

  I slutet av oktober kom information om ett nationellt stöd som ska betalas ut till elkunder i södra Sverige, som kompensation för de höga elpriserna det senaste året. Stödets storlek räknas utifrån hur många kilowattimmar el som använts under perioden oktober 2021-september 2022. För varje använd kilowatt återbetalas 0,79 kr till företag i Skåne.

 • Digitala informationsträffar med energiexpert

  Veckovisa möten där du kan ställa dina egna frågor

  Med start 17 november startar Region Skåne upp veckovisa digitala informationsträffar som riktar sig till företag som vill få information och konkreta tips för att energieffektivisera sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftig i sin affär. I anslutning till varje möte finns möjlighet att ställa dina egna frågor till inbjudna energiexperter.

  Anmäl dig till informationsträff

  Fler datum kommer läggas till löpande

   

  Energi- och klimatrådgivarna på Skånes företagssidor

  På webbsidan som riktar sig direkt till företag finns praktisk informationoch tips till företag som vill energieffektivisera.

  Energimyndighetens företagsguide

  I Energimyndighetens företagsguiden kan du steg för steg få ett mer systematiskt energiarbete. Guiden ger dig bland annat tillgång till relevant information, rådgivningsfilmer, verktyg för energibesparande åtgärder och checklistor.

  Företagsguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt företag (energimyndigheten.se)

  Hur planar vi ut kurvan denna gång?

  Energimyndigheten reder ut varför det är bra att spara energi i sin nationella informationskampanj.

  Varje kilowattimme (kWh) räknas

  Energimyndighetens inspirationsfilmer

  Inspiration med företag från olika branscher som har energieffektiviserat sina verksamheter.

  Inspirationsfilmer (energimyndigheten.se)

 • Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

  Har du en fråga om ditt företags energianvändning, kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. De finns för att ge kostnadsfri och oberoende rådgivning till företag och privatpersoner.

  Energikontoret företagsrådgivning 

  I mitten av november startar Energikontoret Skåne upp en grupp av energirådgivare specialiserade på företag. Rådgivarna i gruppen ska besöka företag i Skåne och ge konkreta tips på energieffektiviserande åtgärder.

  Mer information om rådgivningen kommer i mitten av november.

  Din affär - ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi

  Almis stöd "Din affär" består av två delar, visualisera din affär samt simulera din affär.

  Båda är upplagda som en coachande dialog och det är ditt företags ekonomi vi tittar på, utifrån olika infallsvinklar, nuläge eller framtid. Till vår hjälp använder vi oss av ett pedagogiskt visualiseringsverktyg som på ett tydligt och enkelt sätt visar på både områden som fungerar bra, men även de där det krävs en förbättring och justering.

  Din affär - (Almi.se)

  Digitala informationsmöten

  Möten varje vecka med energiexperter och möjlighet att ställa frågor. Arrangeras av Region Skåne, Energikontoret Skåne och Almi Skåne.

  Läs mer och anmäl dig.

Vad är företagsakuten?

Region Skåne erbjuder vägledning för företag i kris.  Många kommuner agerar också för att stödja näringslivet på olika sätt.

Den information som ges ska betraktas som allmän och generell information. För det fall du önskar individuellt anpassad hjälp kan vi ge dig råd om var du kan vända dig för att få ytterligare stöd.

Satsningen drivs av Region Skåne i samarbete med Energikontoret Skåne och Almi Skåne.



Senast uppdaterad : 2022-11-09