De höga priserna sätter press på företag, särskilt de som redan har små marginaler. Läget kommer bli ansträngt för många till följd av höga energipriser, höjda räntor och allmän inflation.

Tillsammans stöttar vi det skånska näringslivet

För att hjälpa skånska företag genom krisen utökar Region Skåne, Energikontor Syd och Almi Skåne sitt stöd.

Vi ökar kunskapen om hur företag kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på både kort och lång sikt. Vi hjälper även företag att se över sin ekonomi och hitta finansiering på gröna investeringar som gör företag mer motståndskraftiga.

Stöd till företag

 • Region Skånes hållbarhetscheckar

  Företag i Skåne med 2-49 anställda kan söka en hållbarhetscheck. Stödet kan användas som medfinansiering för att göra en energikartläggning, köpa in kompetensstöd kring energieffektivisering eller andra satsningar inom hållbarhet. Ett företag kan få halva kostnaden betald via hållbarhetschecken.

  Budgeten är begränsad och ansökningar hanteras i kronologisk ordning med principen först till kvarn.

  Almis gröna lån ska möjliggöra en grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan exempel finansiera en satsning på att energieffektivisera verksamheten och på så vis rusta dig för framtiden.

  Nationellt stöd till elanvändare

  Regeringen har beslutat om stöd till elkunder som kompensation för de höga elpriserna. Mer information om detta finns att läsa på Svenska Kraftnäts webbplats, se nedan länk.

 • Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

  Har du en fråga om ditt företags energianvändning, kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. De finns för att ge kostnadsfri och oberoende rådgivning till företag och privatpersoner.

  Din affär - ökad förståelse och överblick på ditt företags ekonomi

  Almis stöd "Din affär" består av två delar, visualisera din affär samt simulera din affär.

  Båda är upplagda som en coachande dialog och det är ditt företags ekonomi vi tittar på, utifrån olika infallsvinklar, nuläge eller framtid. Till vår hjälp använder vi oss av ett pedagogiskt visualiseringsverktyg som på ett tydligt och enkelt sätt visar på både områden som fungerar bra, men även de där det krävs en förbättring och justering.

 • Energiråd för företag

  Här finns både generella och branschspecifika råd för att energieffektivisera företaget. Välj vilken kategori som passar just dig.

  Energi- och klimatrådgivarna på Skånes företagssidor

  På webbsidan som riktar sig direkt till företag finns praktisk information och tips till företag som vill energieffektivisera.

  Energimyndighetens företagsguide

  I Energimyndighetens företagsguiden kan du steg för steg få ett mer systematiskt energiarbete. Guiden ger dig bland annat tillgång till relevant information, rådgivningsfilmer, verktyg för energibesparande åtgärder och checklistor.

  Hur planar vi ut kurvan denna gång?

  Energimyndigheten reder ut varför det är bra att spara energi i sin nationella informationskampanj.

  Producera egen el med solceller

  Allt fler företag och privatpersoner väljer att sätta upp solceller för att producera egen el både för att använda själv och att kunna sälja överskottet. Information om vilken anläggning som passar och vilket stöd som finns att få finns på Energimyndighetens hemsida.

  Inspirationsfilmer

  Här kan du se och höra om hur andra företag har lyckats med sin energieffektivisering. I filmerna delar företag från olika branscher med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Vad är företagsakuten?

Region Skåne erbjuder vägledning för företag i kris. Många kommuner agerar också för att stödja näringslivet på olika sätt.

Den information som ges ska betraktas som allmän och generell information. För det fall du önskar individuellt anpassad hjälp kan vi ge dig råd om var du kan vända dig för att få ytterligare stöd.

Satsningen drivs av Region Skåne i samarbete med Energikontor Syd och Almi Skåne.Senast uppdaterad : 2023-10-25