Blå himmel, rapsfält och elledningar

Planerbar elproduktion

Läs vad Ola Solér har att säga om arbetet inom arbetsgruppen för planerbar elproduktion.

Vad jobbar ni med i din arbetsgrupp?

Vi arbetar med insatser som syftar till att förbättra förutsättningarna för planerbar elproduktion såsom kraftvärmeverk. Vi tittar även på all form av elproduktion, det vill äga även sol- och vindkraft, som i förlängningen kan göras planerbar i kombination med lagringsmöjligheter.

Vilka frågor står högst på er agenda?

Vi tittar främst på frågor där vi själva kan påverka situationen regionalt, såsom hur el köps in. Men vi har också satt oss in i förutsättningar för effektreservens framtid.

Kan du ge exempel på vad ni arbetar med just nu och planerar att göra framöver?

Just nu utvecklar vi ett projekt om elberedskap och reservkraft där vi vill undersöka hur kommunernas och regionens ansvar för upprätthållande av samhällsviktiga funktioner kan användas för att motivera investeringar i förmågor för så kallad ö-drift vid kraftvärmeverk. Genom ö-drift kan elförsörjningen hållas igång lokalt om det uppstår ett avbrott på det överliggande elnätet.

Har ni några mål i arbetsgruppen, om ja – vilka då?

Detta är målen för hela vårt arbete:

  • Möjligheterna för mer lokal, fossilfri och planerbar elproduktion förbättras
  • Mer kunskap om framtida elanvändning, effektbehov, elproduktion och elnät i Skåne skapas
  • Skånska aktörer agera gemensamt
  • Elanvändningen går i en mer flexibel riktning

Vi kan fördela ut dem under varje arbetsgrupp.

Att hantera frågor som rör planerbar elproduktion för en förbättrad elförsörjning är en komplex samhällsutmaning. Hur fungerar det att samarbeta med de olika aktörerna i gruppen?

Intresset och uppslutningen är god. Det finns en stor vilja att sätta sig in i frågorna och arbeta tillsammans. Samarbetet går bra, även om det ibland är svårt att bli tillräckligt konkreta.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du inför den elektrifiering som krävs för klimatet?

Utmaningar består i att få fram nog med effekt på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Elektrifiering ger så stora möjligheter till kostnadsbesparingar och miljö- och klimatvinster att samhället måste stödja denna utveckling så mycket som möjligt.

Hur hoppas ni kunna förbättra livet för alla som bor i Skåne?

Genom goda förutsättningar för elektrifiering skapas ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sen minskar även utsläppen från förbränning av naturgas i industrin och från förbränning av diesel och bensin i fordon, vilket ger en renare luft.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.