Blå himmel, rapsfält och elledningar.

Planerbar elproduktion

För närvarande är arbetsgruppen inom planerbar elproduktion på paus. Däremot leder Tove Zellman ett projekt om krisberedskap och ö-drift.

Projekt krisberedskap och ö-drift

Region Skåne driver under hösten 2022 och början av 2023 en förstudie för att undersöka möjligheter och kostnader för ö-drift vid kraftvärmeverk i Skåne. Projektet syftar till att se hur ö-drift kan underlätta krisberedskapen hos kommuner och Region Skåne, och samtidigt trygga den regionala energiproduktionen.

Skåne har i dag bristfällig elberedskap i form av förmågor till ö-drift, det vill säga drift av elnätet lokalt/regionalt om transmissionsnätet skulle drabbas av ett avbrott. Kommuner har ett krisberedskapsansvar för att vissa samhällsviktiga verksamheter ska fungera i alla lägen. Och när allt fler transporter elektrifieras ökar behovet av tillgång till el. Ett alternativ till att öka mängden reservkraftverk i form av dieselgeneratorer, kan vara att avsätta medel för förmågor till ö-drift. Ludvika och Uppsala är två exempel på kommuner som har gjort detta.

Om den lokala/regionala elförsörjningen stärks med förmågor till ö-drift finns en möjlighet att förbättra lönsamheten i exempelvis kraftvärmeverk, vilket skulle kunna ge ökad (eller åtminstone bibehållen) elproduktion i Skåne och därmed ge lägre elpriser. 

I denna förstudie undersöks intresse och möjligheter hos kommuner och energibolag för att se vilka behov vid krisberedskap som ö-drift kan svara mot. Vi kommer också undersöka intresset ser ut för att i ett större projekt starta en pilotanläggning för ö-drift i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.