Nätutveckling

Läs vad Johanna Lundström har att säga om arbetet inom arbetsgruppen för nätutveckling.

Vad jobbar ni med i din arbetsgrupp?

1. Prognoser för elanvändning och effektbehov tillsammans med EON, Öresundskraft, Kraftringen, Rise

2. En utbildning om nätutveckling och fjärrvärme utifrån ett planeringsperspektiv. Utbildningen är för kommunala tjänstepersoner och är ett gemensamt projekt med arbetsgruppen för fjärrvärme. Vi gör den tillsammans med Rise och Energikontoret Skåne.

Vilka frågor står högst på er agenda?

Att elnäten ska byggas ut i den takt som samhället behöver och så att Skåne kan fortsätta att vara en attraktiv plats att bo och driva företag.

Kan du ge exempel på vad ni arbetar med just nu och planerar att göra framöver?

Vi har utvecklat en metod för att göra geografiskt detaljerade el- och effektprognoser. Nu påbörjar vi arbetet med att skala upp modellen så att den täcker hela Skåne, och visualisera resultaten så att de kan användas för de kommande nätutvecklingsplanerna, men även i kommunala energistrategier och som underlag till dialog och diskussioner. Under våren kommer vi att dessutom hålla en utbildning för att öka kunskapen om energifrågor i kommunerna, bland annat hos dem som jobbar med fysisk planering och bygger morgondagens samhälle.

Har ni några mål i arbetsgruppen, om ja – vilka då?

Att samarbeta för att hitta en gemensam standard och gemensamt verktyg för el- och effektprognoser.

Att hantera frågor som rör nätutveckling för en förbättrad elförsörjning är en komplex samhällsutmaning. Hur fungerar det att samarbeta med de olika aktörerna i gruppen?

Det har varit väldigt viktigt att ha med de olika aktörerna som kommer med expertis inom sina olika områden. Projektet om prognoser bygger även på mycket data i olika former och har krävt såväl tekniska diskussioner mellan medarbetare nära verksamheten om format och aggregeringsnivåer, som juridik kring datasäkerhet, men även övergripande strategiska diskussioner på högre nivå om hur prognoser kan användas för att skapa nya arbetssätt och standarder nationellt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du inför den elektrifiering som krävs för klimatet?

Utvecklingen går väldigt snabbt, samtidigt som ledtiderna för att bygga elnät ofta är långa. Marginalerna i elnätet krymper och det kommer att krävas mer framförhållning och ökad medvetenhet hos kommuner, industrier och andra som vill öka sina abonnemang i takt med att elektrifieringen tar ännu mera fart.

Hur hoppas ni kunna förbättra livet för alla som bor i Skåne?

Att elnätet inte blir en bromskloss för elektrifieringen utan en möjliggörare som gör att vi kan ta de nödvändiga stegen mot ett fossilfritt samhälle. Det gör vi genom ökad samverkan och att vi delar kunskap och planer med varandra. Vårt bidrag är att vi samlar kunskapen och planerna till ett gemensamt och gediget beslutsunderlag för både regionnät och lokalnät och för olika förvaltningar i kommunerna (näringsliv, exploatering, fysisk planering, energistrateger etc.). Alla som bor och verkar i Skåne har nytta av att beslutsfattare och samhällsbyggare har tillgång till den kunskap de behöver.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.