Trafikerad väg

Elektrifiering av transportsektorn

Läs vad Britt Green Karlsson har att säga om arbetet inom arbetsgruppen för elektrifiering av transportsektorn.

Vad jobbar ni med i din arbetsgrupp?

Fokus för arbetsgruppen är att öka engagemang, samarbeten och kunskap. Arbetet utgår från de initiativ medlemmarna i arbetsgruppen arbetar med. Initialt stödjer och arbetar gruppen för en omställning inom regionala godstransporter. Ett flertal av arbetsgruppens medlemmar deltar i REEL, ett projekt som initierats under 2021 för elektrifierade utsläppsfria tunga transporter på våra vägar. I Skåne kommer 14 olika flöden med elektrifierade fordon att sättas i drift. Tre av fordonen är prototypfordon och de andra serieproducerade

Syftet är dels att genomföra kunskapshöjande informationsinsatser och påverkansarbete för att få fler att ställa om till eldrivna fordon samt tillsammans identifiera möjligheter och hinder i Skåne och gemensamt undanröja de senare för en effektiv och smidig elektrifiering av transportsektorn. För att kontinuerligt uppdatera oss om utvecklingen inom området som går väldigt snabbt har mötena i arbetsgruppen ägnats åt att ta del av föredrag från fordonstillverkare, gruppens aktörer och andra aktörer som driver på utvecklingen. Vi har också spridit information om aktuella utlysningar av stöd samt har som stående punkt en omvärldsbevakning.

Vilka frågor står högst på er agenda?

Hur man effektivast och med en rimlighet i investeringsnivåer gör omställningen till elektrifierade fordon

Arbetsgruppen lyfter och stödjer de initiativ som finns i Skåne. Fångar upp den erfarenhet och stora kompetens som finns i gruppen

Kan du ge exempel på vad ni arbetar med just nu och planerar att göra framöver?

De två senaste mötena har haft fokus på att från fordonstillverkarna få en bild av deras marknadserbjudande på batterifordonssidan och höra deras tankar för framtida utveckling av modeller. Vi har också följt den utlysning för elektrifieringspiloter som kommit från Energimyndigheten samt det samråd som kommit från Klimatklivet. Det blir en spännande resa att följa de 14 elektrifierade flöden som under 2022 startar upp i Skåne inom projektet Reel som totalt har ett drygt 60-tal flöden runt om i landet. Många av arbetsgruppens deltagare är involverade i detta projekt.

Har ni några mål i arbetsgruppen, om ja – vilka då?

Vi har ett skånskt Elektrifieringslöfte som utgör en grund för arbetet i gruppen och där de flesta som anslutit sig till löftet deltar aktivt. Fler är välkomna, både att ansluta sig till löftet och/eller delta i gruppen. Den 1 juni hålls en konferens inom Elektrifieringskommissionen där de olika Elektrifieringslöftena ska presentera vad som skett och det är en glädje att kunna berätta om allt som sker i Skåne just nu.

Att hantera frågor som rör elektrifiering av transportsektorn för en förbättrad elförsörjning är en komplex samhällsutmaning. Hur fungerar det att samarbeta med de olika aktörerna i gruppen?

Det är absolut nödvändigt att vi jobbar tillsammans med dessa frågor. Vi ser också att energibranschen och logistik- och transportbranschen måste jobba mer och tätt tillsammans för att vi ska lyckas elektrifiera transportsektorn. Det är både stimulerande och givande att jobba tillsammans och lära nytt av varandra.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du inför den elektrifiering som krävs för klimatet?

Vi behöver ställa om till hållbara fossilfria drivmedel snabbt och en utmaning är att få med alla på resan i den takt som behövs. Klarar vi av att få ut fordonen på marknaden, klarar vi effektbehoven, affärsmodellerna osv. I omställning finns en stor möjlighet att tänka nytt och dra nytta av förändringsarbetet för att göra transporterna effektivare, viktigt för att framtidssäkra transportsektorn.

Hur hoppas ni kunna förbättra livet för alla som bor i Skåne?

Skåne ska vara en bra plats att bo och verka på. Därför är det viktigt att transporternas negativa konsekvenser på klimat, miljö folkhälsa kraftigt reduceras, detta sker vid en omställning till elektrifierade transporter. Vi ser också att människor som jobbar i branschen får en mycket bättre arbetsmiljö med dessa tysta fordon, detta kan locka fler till branschen som idag har brist på chaufförer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.