Om Bokstart

Bokstart är en bred nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Sedan 2017 finns det möjlighet för folk-och regionbibliotek att söka bidrag för att utveckla arbete hos Kulturrådet. 2017 och 2018 har Region Skånes kulturförvaltning och kunskapscentrum för barnhälsovård, inom Region Skåne, fått bidrag från Kulturrådet för att utveckla Bokstart i de Skånska kommunerna.

Vi utvecklar Bokstart tillsammans!

Från och med 2018 finns det möjlighet för kommunerna i Skåne att få ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete inom Bokstart. Bidraget finansieras av Region Skåne och Statens kulturråd.

Region Skåne har tagit en samordnade roll när det gäller utvecklingsarbete av Bokstart i Skåne genom att

 • (Del)finansiera Bokstart
 • Strategiskt samarbete med Region Skånes kunskapscentrum för barnhälsovård
 • Söka bokstartsbidrag från Statens Kulturråd för bibliotek i Skåne
 • Initiera nätverksträffar och konferenser
 • Identifiera kompetensbehov tillsammans med bibliotek
 • Organisera kompetensutvecklingsinsatser
 • Hitta strategiska regionala samarbetspartners
 • Samarbeta med Kulturrådet
 • Samarbeta med andra regioner
 • Ge stöd vid dokumentation av arbetssätt och metoder
 • Ansvara för kunskapsdelning
 • Samarbeta med Malmö universitet, fakulteten för lärande och samhälle kring Bokstarts forskningscirklar

Kontakt

Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek
Tfn: 040-675 37 40
E-post: annelien.vandertang-eliasson@skane.se

Utveckla Bokstart i din kommun

Det finns olika sätt att utveckla Bokstart på i din kommun, genom språknätverk, som bokstartspionjär och/eller som testpilot. De kommuner som är bokstartspionjär och/eller testpilot får ekonomiskt stöd. Region Skåne samfinansierar deras bokstartsbidrag tillsammans med Kulturrådet. Kommuner kan även själva söka språknätverksbidrag från Kulturrådet för att etablera ett samarbete med barnhälsovården(BHV) och/eller förskolor i sin kommun eller stadsdel. 

Genom språknätverk

Under 2018 fick Oxiebiblioteket i Malmö, Bjärreds bibliotek i Lomma, Vellinge bibliotek och Tomelilla bidrag från Kulturrådet för att starta språknätverk. 2019 är det hittills Eslövs bibliotek som fått bidrag. 

Som bokstartspionjär

Att vara bokstartspionjär innebär att biblioteket gör ett större utvecklingsarbete under ett år. Det innebär bland annat att bibliotekarier deltar i en forskningscirkel under projekttiden som Malmö universitet håller i.

En forskningscirkel är en metod och mötesplats för kunskapsbildning och professionell utveckling och genom det ett redskap för förändring och utveckling av verksamheten. Deltagarna studerar sin egen verksamhet. Vi ser gärna att man är minst två från biblioteket som deltar i forskningscirkeln. Det går även bra att delta i cirkeln tillsamman med en förskolepedagog eller personal från barnhälsovården i kommunen. Minst fem kommuner eller tio deltagare behöver anmäla sig för att det ska bli en forskningscirkel under 2020. 

Att vara med i en forskningscirkel innebär att deltagarna träffar en forskare från Malmö universitet en gång i månaden. Arbetet ska resultera i en artikel som publiceras i vår digitala rapport Bokstart Skåne.

Digital rapport "Bokstart Skåne"

Kort rapport: Vad är en forskningscirkel?

Projekt under 2018

Biblioteken i Landskrona och Åstorp har under 2018 deltagit i forskningscirklar som har resulterat i rapporter som finns publicerade i Region Skånes digitala rapport "Bokstart Skåne". Sjöbo bibliotek gjorde ett större Bokstartspionjärsarbete med en förskola i kommunen. Arbetet genomfördes inom ramarna av ett större läsfrämjande utvecklingsprojekt ”Läsfrämjande i förskola”. Utvecklingsarbetet med Bokstart följdes och dokumenterades av Karin Jönsson som är universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning på Malmö universitet.

Projekt under 2019

Höganäs, Bjuv, Lomma, Malmö Stad, Malmö Oxie och Malmö Lindängen utforskar på olika sätt och med olika samarbetspartners hur de kan implementera Bokstart i sin kommun eller stadsdel. Bibliotekarierna träffas en gång i månaden på Malmö universitet. Deras artiklar publiceras under augusti månad i Region Skånes digitala rapport "Bokstart Skåne".

Som testpilot

Sedan 2019 finns det möjlighet att vidareutveckla Bokstart inom kommunen utifrån det arbete som genomförts under 2018 i Landskrona, Åstorp och Sjöbo.

Testpiloter under 2019

 • Bokstart på bibliotek; Klippan, Landskrona och Bromölla
 • Bokstart i nära samarbete med barnhälsovården (BHV): Helsingborg, Trelleborg
 • Bokstart i nära samarbete med förskola; BurlövSenast uppdaterad : 2020-01-20