Bioekonomiriksdagen 2021

Bioekonomiriksdagen 2021

Om Bioekonomiriksdagen

Hur lämnar vi den fossila eran bakom oss? Hur skapar vi tillväxt utan att utarma jordens resurser? Kan vi optimera användningen av förnybara råvaror för livsmedel, material och samhällsbyggande? Hur blir restprodukter en resurs i nya värdekedjor?

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi visar också att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

På Bioekonomiriksdagen får du:

 • Exempel på hur olika aktörer ställer om till en cirkulär och biobaserad produktion genom nya tekniska lösningar och affärsmodeller.
 • Den senaste forskningen och det politiska läget kopplat till bioekonomi.
 • Ta del av expertsamtal om hur vi på bästa sätt ställer om till ett biobaserat och cirkulärt samhälle.

Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen den 7-8 december 2021. I år blir det en digital konferens som sänds från Lund, med särskilt fokus på jordbrukets och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi.

Två dagar, två steg framåt. Ta dem!

Program

7 DECEMBER 9:00-12:00

”Så når vi den fossilfria eran - politiska och fysiska förutsättningar”

 • Introduktion - Året är 2040 och vi har ställt om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Hur kom vi hit?
 • Hur gör vi omställningen attraktiv och ekonomiskt lönsam inom den etablerade industrin? Medverkande: Nils Hannerz, IKEM
 • Start-ups möjliggörare i den gröna omställningen. Medverkande: Anders Bendsen Spohr, Novo Holdings
 • Hur ser tillgången på biomassa ut globalt och nationellt? Medverkande: Eva Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet och Pål Börjesson, Lunds universitet
 • Vilka politiska beslut och styrmedel behövs för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi? Medverkande: Jytte Guteland (S), Europaparlamentet, Alarik Sandrup, Lantmännen och Lena Ek, Södra
 • Vilka plattformar och testbäddar har vi för omställningen? Medverkande: Daniel Söderberg, Treesearch, Tommy Nylander, MAX IV, Anna Wiberg, Bioinnovation och Johanna Mossberg, RISE

8 DECEMBER 9:00-12:00

”Cirkulär och biobaserad ekonomi i praktiken”

 • BioLyftet – lyfter företag i omställning till biobaserade eller återvunna material. Medverkande: Erik Perzon, IVL
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för innovationer kopplat till bioekonomi? Medverkande: Emma Nordell, LU Innovation
 • När en ny biobaserad process överträffar sin fossila föregångare. Medverkande: Marie Andersson, Enza Biotech
 • Förbättrad funktion genom omställning till biobaserade produkter. Medverkande: Bona
 • Innovationer inom havre skapar affärsnytta. Medverkande: Leif Bülow, ScanOats
 • På jakt efter framtidens proteinkälla.Medverkande: Karolina Östbring, Rapsåddi, Lunds Universitet och Plant Protein Factory SLU Alnarp
 • Från avfall till resurs – hur skapar vi affärsnytta genom att optimera restströmmar? Medverkande: Bengt Persson, GroPro AB,  Sofia von Schéele Ekström, Skillinge Fisk och John Jensen, Nordic Sugar
 • Hur kan vi få till systematik i restströmmar? Medverkande: Olof Nyström, Packbridge samt  panelsamtal med ett urval av dagens talare

Ladda hem programmet i PDF-formatSenast uppdaterad : 2021-11-25