Ta del av innehållet från Bioekonomiriksdagen

Region Skåne fick äran att vara värd och medarrangör till Bioekonomiriksdagen år 2021, tillsammans med Lunds universitet, BioInnovation, Lunds kommun, Skogsindustrierna och IKEM. Detta innebar att anordna två inspirerande halvdagar med fokus på bioekonomins roll i omställningsarbetet. Nedan kan du se programmet, deltagande talare, och vad presentationen handlade om.

På Bioekonomiriksdagen lär du dig mer om hur vi kan göra för att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi visar också att denna omställning öppnar upp nya affärsmöjligheter för entreprenörer och företagare.

Du som vill vara med och ta viktiga steg framåt, gör det bäst genom att anmäla dig till Bioekonomiriksdagen den 7–8 december 2021. I år blir det en digital konferens som sänds från Lund, med särskilt fokus på jordbrukets och livsmedelssektorns potential att bidra till en ökad bioekonomi.

Två dagar, två steg framåt. Ta dem!

Program

7 DECEMBER 9:00-12:00

9.00 – DRIVKRAFTER FÖR EN CIRKULÄR OCH BIOBASERAD EKONOMI

Välkommen från arrangörerna 
Kristina Eneroth, vice rektor på Lunds universitet, Anna Jähnke, ordförande för regionala utvecklingsnämnden inom Region Skåne, Anna Wiberg, programchef för BioInnovation och Per Persson, näringslivschef på Lunds kommun.

Hur bor och lever vi i framtiden?
Gert Wingårdh, arkitekt och grundare av Wingårdhs, berättar om sina tankar om framtiden och framtidens hållbara boende.

Visioner och förutsättningar för omställning av den etablerade industrin
Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef/ tf. Näringspolitisk chef, IKEM, ger oss sin vision om hur den etablerade industrin kan ställa om till cirkulär och biobaserad produktion, och vilka förutsättningar som behöver uppfyllas.

Start-ups möjliggörare i den gröna omställningen
Anders Bendsen Spohr, Senior Partner på Novo Holdings, talar om affärsnytta kopplat till grön omställning och om vad som får Novo Holdings att satsa på gröna start-ups.

09.45 – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BIOBASERAD EKONOMI

Biomassa - ett globalt och nationellt perspektiv
Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem på Lunds universitet, ger en övergripande bild över tillgången på biomassa globalt och nationellt, kritiska hållbarhetsfaktorer och aktuella politiska beslut och styrmedel.

Produktion och användning agral biomassa
Eva Johansson, fakultetsprofessor på SLU Alnarp, belyser frågor som tillgång, produktion och användning av biomassa från åkerbruk till livsmedelsindustrin och andra näringar.

10.10 – VILKA POLITISKA BESLUT OCH STYRMEDEL BEHÖVS FÖR ATT STÄLLA OM TILL EN CIRKULÄR OCH BIOBASERAD EKONOMI?

Under denna timme får vi chansen att lyssna till fyra politiskt initierade talare som ger sin bild kring omställningen utifrån sina respektive expertområden inom skogsnäring, lantbruk, cirkulär ekonomi och praktiskt politiskt arbete i EU-parlamentet. Efter de fyra talen bjuds det på ett panelsamtal mellan Lena Ek, Alarik Sandrup, Jytte Guteland (S).

Lena Ek är både styrelseordförande i Södra och en mycket erfaren politiker. Här berättar hon om hur hon ser på omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi utifrån sina erfarenheter både från skogsindustrin och politiken.

Alarik Sandrup ger sitt perspektiv på lantbrukets omställning till en biobaserad och cirkulär ekonomi utifrån sin roll som näringspolitisk chef på Lantmännen.

Ylva Norén, Tillväxtverket, kanslichef för Delegationen för cirkulär ekonomi som är inrättad av regeringen och ska stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Vad har åstadkommits i år och hur ser spaningen för 2022 ut?

Jytte Guteland (S) är ledamot i Europaparlamentet och medlem i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet sedan år 2014. Här berättar hon om sina erfarenheter från relevanta och aktuella EU-förhandlingar.

Panelsamtal mellan Lena Ek, Alarik Sandrup, Jytte Guteland (S) där man gemensamt diskuterar förväntningar och förutsättningar för hur politiska beslut och styrmedel kan främja en omställning till en biobaserad ekonomi på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

11.15 – VILKA PLATTFORMAR OCH TESTBÄDDAR HAR VI FÖR OMSTÄLLNINGEN?

Treesearch
Daniel Söderberg, professor i fiberprocesser på KTH och föreståndare för Treesearch, redogör för hur man planerar att använda MAX IV för forskning på nya material och specialkemikalier från den svenska skogen.

Northern Lights on Food
Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi på Lunds universitet och medgrundare för Northern Lights on Food, talar om de möjligheter som MAX IV och ESS ger livsmedelssektorn och hur Northern Lights on Food syftar till att koppla industrin med anläggningarna.

BioInnovation
Anna Wiberg, programchef på Bioinnovation, ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, berättar om hur de arbetar med uppdraget att stödja omställningen till en cirkulär bioekonomi.

RISE
Johanna Mossberg presenterar de testbäddar som RISE har för industrialisering och verifiering, utifrån sin roll som avdelningschef. Här kan framtidens material, produkter, tjänster och processer skalas upp och testas under verkliga förhållanden.

8 DECEMBER 9:00-12:00

09.00 – INTRODUKTION

Biolyftet – lyfter företag i omställning till biobaserade eller återvunna material 
Erik Perzon, IVL

 09.20 – INNOVATIONER SOM VISAR VÄGEN TILL DEN BIOBASERADE EKONOMIN

Från forskning till framgång – hur vi kan skapa förutsättningar för innovationer längs hela värdekedjan
Emma Nordell, LU Innovation, talar om hur en ännu bättre samverkan mellan industrin och akademin och längs hela värdekedjan kan öka aktiviteten och få fler forskningsresultat att nå marknaden. Och dessutom göra projekten roligare!

När en biobaserad process möjliggör minskat fossilberoende
Stefan Ulvenlund, Research Director för forskningsbolaget Enza Biotech presenterar hur bolaget utvecklar biobaserade högpresterande produkter och bioprocesser för läkemedel, hygien och kosmetikaindustrin och om hur bolaget gick från att vara ett forskningsprojekt vid Lunds universitet till att bli ett dotterbolag i ett av världens största bolag för högpresterande ingredienser, finkemikalier och processutveckling med bibehållen personal och placering i Lund.

Högpresterande biolack och förbättrad miljöprestanda hos Bona
Stefan Erkselius, senior researcher på Bona. Så har företaget lyckats med att ta fram en biobaserad golvlack med högsta prestanda och utveckla sitt miljöarbete med nya förpackningar.

Innovationer inom havre skapar affärsnytta
Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi på Lunds universitet och direktör för det industriella forskningscentret ScanOats, ger oss inblick i hur tre företag och tre universitet/forskningsinstitut lyckas utveckla nya produkter, affärsnytta och kunskap med fokus på havre.

OATLY storsatsar på forskning i Lund
Frederic Prothon, dVP Head of Operations & Research Infrastructure, Food Science på Oatly, presenterar företagets kommande forsknings- och innovationscenter i Lund som inleds med en nyrekrytering av ett 30-tal forskare och på sikt kommer att omfatta ca 100 medarbetare.

10.20 – PÅ JAKT EFTER FRAMTIDENS PROTEINKÄLLA

Outnyttjade växtdelar kommer till nytta i Plant Protein Factory?
William Newson, SLU Alnarp, är en av upphovsmännen till Plant Protein Factory. Här berättar han om hur man kan optimera processer för att utvinna växtproteiner och andra näringsämnen från tidigare outnyttjade växtdelar och vad som görs på den nya pilotanläggningen i Alnarp.

Kött av raps?
Karolina Östbring, docent i livsmedelsteknik vid Lunds universitet, berättar om den vindlande resan från rapsfrökaka till kött-analog. Hur gör man egentligen för att göra mat av något som människor inte ätit tidigare? Vilka är de största utmaningarna? Hur ser vägen framåt ut?

Bortsorterad ärta blir probiotika och kött-substitut
Bengt Persson, VD på Gropro AB, berättar om sitt företags cirkulära affärsmodell, där gröna ärtor som inte passar in i mallen ges nya användningsområden inom probiotika och som klimatsmart alternativ till kött.

10.50 – FRÅN AVFALL TILL RESURS – HUR SKAPAR VI AFFÄRSNYTTA GENOM ATT OPTIMERA RESTSTRÖMMAR?

Från fiskrest till hudvårdsprodukt – optimerade restströmmar inom fiskindustrin
Sofia von Schéele Ekström, hållbarhetsansvarig på Skillinge Fisk-Impex AB, redogör för hur företaget skapar affärsnytta genom att inte låta några rester gå till spillo.

Nya produkter från restströmmar i livsmedelsindustrin
John P. Jensen, Head of New Opportunities på Nordic Sugar, presenterar nya potentiella produkter från restströmmar av sockerbetan och sockerproduktion. John har många års erfarenhet av samverkansprojekt för nya innovationer, bland annat i forskningsprogrammet STEPS som utvecklar sockerbaserad plast och polymerer. 

11.20 – HUR KAN VI FÅ TILL SYSTEMATIK I RESTSTRÖMMAR?

Ökad potential för att skapa lönsamhet av restströmmar
Olof Nyström, Projekt Manager på Packbridge. Om möjligheter och utmaningar som man stöter på i omställningen till att utnyttja restströmmar i ny produktion. Hur säkerställer man att tillgång möter efterfrågan och vice versa. Behov av logistik och infrastruktur för att få systematik i restströmmar.  

Panelsamtal på temat ”Hur kan vi få till systematik i restströmmar?”
Medverkande: Olof Nyström, Packbridge, Leif Bülow, ScanOats och Stefan Erkselius, Bona.

Dagen modereras av Catarina Rolfsdotter-Jansson som är journalist, TV-programledare, moderator och föreläsare med fokus på hållbar utveckling. Catarina är även styrelseordförande för den oberoende tankesmedjan Global Utmaning och medgrundare av den internationella klimatkoalitionen Our Kids’ Climate.Senast uppdaterad : 2022-10-31