Tillgänglighet

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att utveckling.skane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: tillganglighet@skane.se 

Svarstiden är normalt en vecka.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast mars 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 2.1, kriterium 1.1.1).
 • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
 • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, kriterium 1.3.2).
 • Använd inte enbart färg för att förmedla information, digitala rapporter (WCAG 2.1, kriterium 1.4.1).
 • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
 • Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (WCAG 2.1, kriterium 1.4.10).
 • Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, stycken, rader och ord, digitala rapporter (WCAG 2.1, kriterium 1.4.12).
 • Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbord, digitala rapporter (WCAG 2.1, kriterium 2.1.1).
 • Gör en logisk tab-ordning (WCAG 2.1, kriterium 2.4.3).
 • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.1, kriterium 2.4.6).
 • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
 • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
 • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 4.1.3).
 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.
 • Kartbanken på webbplatsen är inte tillgänglig. Ny upphandlingsprocess beräknas påbörjas vid årsskiftet 2020/2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner - på grund av det omfattande materialet samt komplexa innehåll i rapporterna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundet interna tester av utveckling.skane.se och har även genomfört en oberoende granskning av Metamatrix. Senaste externa bedömningen gjordes juni-augusti 2020.

Webbplatsen publicerades juni 2014.

Redogörelsen uppdaterades den 15 september 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter