Interreg Europa

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin omfattar alla EU-länder samt Norge och Schweiz. Fokus för programmet ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte att regional utveckling i Europa.

Programmets mål

Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter runt om i Europa att utveckla och leverera bättre resultat. Målet är att offentliga investeringar i högre utsträckning ska leda till ökad integration och hållbar utveckling för medborgarna i EU.

Kontakt

Nationell kontaktpunkt är Maria Eriksson på Näringsdepartementet.
Tel: 08-405 1363
E-post: Maria.M.Eriksson@gov.se

Vill du veta mer?

Mer information finner du på Interreg Europas hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.