Skrivyta syd - konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare

Vill du utveckla ditt konstnärliga skrivande? Sök till Skrivyta Syd och få möjlighet att utveckla ditt skrivande genom att delta i litterära residens och samtala med etablerade författare!

Skrivyta Syd är ett ettårigt konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterära författare. Under ett år får du en unik möjlighet att utveckla ditt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens, branschträffar, träffa manuscoach och delta i samtal med andra författare.

Projektet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges samarbete med fokus på litteraturutveckling. Projektet drivs av de sex regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Statens kulturråd.

Nu utlyser vi sex deltagarplatser under ett år för dig som är författare.

När kan jag söka?

Utlysningen är öppen från den 25 januari till och med den 29 mars 2023.

Vad innebär Skrivyta Syd?

Under året får du delta i två veckolånga skrivarresidens, ett i början och ett i slutet av perioden, då du får träffa etablerade författare i rollen som manushandledare, samtala med övriga deltagare och får tid att skriva. Därutöver ingår dygnsvistelser två gånger per termin med föreläsningar och samtal på olika teman som berör skrivande. Träffar och residens, totalt 18 heldagar under året, äger rum i de sex arrangerande regionerna.

Du förväntas läsa och kommentera andras texter samt aktivt bidra till samtliga deltagares utveckling. En stor del av programmet handlar om att ingå i ett kreativt sammanhang med andra författare. För att få ut det mesta av programmet bör du kunna prioritera ditt skrivande under perioden.

Du får ingen lön eller något stipendium för att delta i programmet, men ett unikt och kvalitativt sammanhang för kompetensutveckling.

Vem kan söka?

Du har ett pågående litterärt projekt som du vill utveckla efter en konstnärlig vision. Projektet kan vara en roman, diktsamling, novellsamling, essäistik eller annat format inom skönlitteratur för vuxna eller för barn och unga.

Du har en Masterutbildning i kreativt skrivande eller motsvarande utbildning och erfarenhet, exempelvis gått kvalificerande kurser på folkhögskola eller har blivit eller är på väg att bli publicerad.

Du är bosatt och verksam i regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland eller Skåne

Du behöver kunna avsätta tid för programmet som startar augusti 2023 och avslutas juni 2024. Under den här tiden ingår bland annat två residensvistelser samt möten med de andra deltagarna, manuscoach med mera.

Vi ger företräde till sökande som är i början av sitt författarskap.

Hur söker jag?

Du söker med en projektplan där du beskriver och motiverar vad du har behov av för att komma vidare med ditt skrivprojekt samt vilken konstnärlig vision du vill uppnå. Vi välkomnar sökande som skriver för såväl vuxna som barn.

Projektplanen ska innehålla följande:

  • En kort beskrivning av vem du är och din bakgrund
  • Beskrivning av ditt projekt och vad du vill uppnå med det
  • En plan för hur du ska föra projektet konstnärligt vidare
  • Textprov från två scener, verser eller dylikt från materialet
  • Relevanta betyg och intyg från kvalificerande utbildningar i kreativt skrivande eller lista med tidigare publiceringar.

Ansökan ska skrivas på svenska. 

Av tekniska skäl publiceras denna utlysning under "Lediga jobb i Vimmerby kommun". Ansökan gäller dock inte en anställning i kommunen utan det ovan beskrivna icke arvoderade kompetensutvecklingsprogrammet. Ansökan skickas in via länken nedan. Inkomna ansökningar hanteras gemensamt av de regioner som ingår i Skrivyta Syd.  

Hur bedöms ansökningarna?

Ett konstnärligt råd som består av verksamma och etablerade författare och skribenter gör ett urval av de projektansökningar som uppfyller kriterierna. Sex deltagare får möjligheten att delta i Skrivyta Syd. Du som söker kommer att få besked om du är antagen eller inte, senast i juni 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.