Mind the Gap dekorativ bild

Mind the Gap

Mind the Gap hjälper företag som vill utveckla sina affärer att få en tydligare bild av vilken kompetens som behövs på vägen. Det är ett digitalt verktyg som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt kompetens – på kort och lång sikt.

Vem riktar sig Mind the Gap till?

Många små och medelstora företag upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Metoden Mind the Gap hjälper företag ta sig an sin kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att de har bättre förutsättningar att lyckas med sina tillväxtplaner. En titt in i framtiden, helt enkelt.

I första hand riktar vi oss mot skånska företag med 20-100 anställda..

Vad går metoden ut på?

Syftet med Mind the Gap är att ge företag konkreta metoder och verktyg, så att de kan träffa mer rätt när de ska kompetensutveckla sin personal eller rekrytera ny. Med hjälp av två workshoppar – digitala eller analoga –  som de kan leda själv eller få hjälp att facilitera, digitalt eller analogt – så benar de ut vilken utveckling företaget vill åstadkomma och vilken kompetens de behöver för att nå dit.

Workshop 1 – Formulera affärsmål

Tar en titt in i framtiden och sätter konkreta mål för verksamheten. Om företaget redan har formulerat affärsmål går de direkt till workshop 2.

Workshop 2 – Identifiera kompetensbehov

Konkretisera vilka kompetenser som behövs för att nå målen, och huruvida företaget ska kompetensutveckla befintlig personal eller rekrytera ny. Workshop 2 resulterar i en tydlig handlingsplan.

Är Mind the Gap något för ditt företag?

Du kan använda verktyget Mind the Gap på två sätt – antingen genom att leda workshopparna själv eller genom att ta hjälp av en processledare. 

Till verktyget Mind the Gap

Vill du ha hjälp av en processledare? Kontakta IUC via iucsyd.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.