• Film, musik, konst, foto, teater och skrivande är exempel på utbildningar med kulturprofil som skånska folkhögskolor erbjuder. Foto: Kulturförvaltningen

Folkhögskolor

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna. Skolorna erbjuder bildnings- och utbildningsmöjligheter för alla. I Skåne finns 18 folkhögskolor som drivs av folkrörelser eller andra organisationer.

Folkhögskolan kan vara en utbildningsform för den som inte slutfört sin grundskole- och/eller gymnasieutbildning, en så kallad allmän kurs kan ge behörighet till högskolestudier respektive yrkeshögskolestudier och är exempel på folkhögskolans utbildningsvägar. Folkhögskolan erbjuder även särskilda kurser bland annat inom kulturområdet, vilka ofta är förberedande för högre konstnärliga studier. Vid sidan av kärnverksamheten bedriver folkhögskolor även kurser på uppdrag, som SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) och Etableringskurs för nyanlända.

Av Sveriges 155 folkhögskolor drivs 113 av folkrörelser eller andra organisationer och resterande drivs av regioner/landsting. Varje folkhögskola bestämmer självständigt vilken profil den egna skolan ska ha samt vilka kurser den ska anordna. Folkhögskolan finansieras genom stadsbidrag och landstingsbidrag.

Se filmen om kockutbildningen på Skurups folkhögskola

Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan

17 folkhögskolor i Skåne är medlemmar i Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan. Föreningen, som är ideell, bildades 2012 och får sedan 2016 verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Huvuduppgiften för föreningen är att var till stöd för folkhögskolornas utveckling genom att genomföra omvärldsbevakning och kompetensutveckling med fokus folkhögskolorna i Skåne och att aktivt delta i arbetet med implementeringen av "Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

I uppdraget ingår även att samverka med folkbildningens övriga aktörer, ha dialog med kommuner och myndigheter samt stärka och utveckla samverkan med konst- och kulturlivets institutioner och organisationer.

Folkhögskolor som utvecklingsaktörer

Region Skåne stärker och utvecklar sin dialog med folkhögskolorna genom den tvärsektoriella överenskommelsen med folkbildningen i Skåne och kulturnämnden vill genom den regionala kulturplanen även särskilt stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Region Skåne har genom rapporten "Folkhögskolan – en del av Skånes kompetensförsörjning" belyst folkhögskoleutbildningarnas möjlighet att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden och därigenom folkhögskolorna som resurs i kompetensförsörjningen, som är ett viktigt fokusområde för Region Skåne inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Folkhögskolor i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.