Tågräls från fågelperspektiv

Nya stambanor och storstadsavtal

Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö planerade Trafikverket tidigare nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen har beslutat att avbryta projektet ny stambana för höghastighetståg Hässleholm-Lund.

Samtidigt gav regeringen Trafikverket i uppdrag att återkomma senast till den 30 september i år med förslag på nya kostnadseffektiva åtgärder för hastigheter upp till 250km/h sträckan Hässleholm-Lund, men även hela det skånska järnvägssystemet och med fokus på arbetspendling och godstransporter. Sedan tidigare genomförs kompletterande satsningar på lokal kollektivtrafik, exempelvis spårväg i Lund, fler busslinjer och cykelinfrastruktur, tillsammans med insatser för ökat bostadsbyggande.

Sverigeförhandlingen var en nationell förhandling om en satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm och om att få igång bostadsbyggandet i Sverige. Sverigeförhandlingen är avslutad och projektet Höghastighetsjärnväg är avbruten av regeringen i väntan på nya förslag från Trafikverket

Storstadsavtal med Malmö, Lund och Helsingborg

Sverigeförhandlingen har ingått avtal med Stockholm, Göteborg och Skåne. I Skåne gäller det Malmö, Lund och Helsingborg. Ramavtalen med städerna gäller finansiering och medfinansiering uppdelad mellan staten, Region Skåne och kommunerna, och avser utbyggnad av kollektivtrafik, cykel och bostadsbyggande.

Storleken på finansiering från staten baserar sig på den mängd bostäder som kommunerna åtar sig att bygga. I Lund byggs spårväg, i Malmö utvecklas eldriven kollektivtrafik och nya expresslinjer, i Helsingborg utvecklas två nya expresslinjer. I alla städerna görs satsningar på cykelinfrastruktur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.