Västkustbanan

Trafikverket klassar Västkustbanan som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och riksdagen beslutade redan 1992 om en utbyggnad av hela Västkustbanan. Ändå saknar sträckorna Ängelholm-Helsingborg och Varberg-Hamra fortfarande dubbelspår.

Västkustbanan är redan idag en avgörande länk för både person- och godstrafik mellan storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. Men potentialen är ännu större. Sträckorna som fortfarande bara har enkelspår innebär att bara en bråkdel av potentialen kan utnyttjas. 

Juni 2017 skrev Region Skåne, Region Halland och elva kommuner längs banan under överenskommelsen "Västkustbanan – dubbelspår på hela sträckan". Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar regionerna och kommunerna sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg och Västtåg.

I dialog med SJ ska det också satsas på snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Järnvägen byggs ut från ett till två spår motsvarande 24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg. Järnvägsspåren anpassas för högsta tillåtna hastighet 250 km/tim, dock finns det flera sträckor där högsta hastigheten blir 200 km/tim.

Vad krävs?

Avsnitten som fortfarande endast har av enkelspår är:

  • 4,5 km: Maria station – Helsingborg C – Finns med i nationell plan med endast en mindre del av finansieringen. Byggstart planeras Någon gång mellan 2028 och 2033.
  • 24 km: Ängelholm-Maria station – Planeras vara klart december 2023
  • 8 km: Varberg-Hamra – ligger i nuvarande plan och förväntas vara färdigställt 2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.