Skånebanan

Skånebanan binder samman östra och västra Skåne, och är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår.

Att bygga ut Skånebanan skulle korta pendlingstiderna mellan Kristianstad och Helsingborg, vilket skulle ge fler möjlighet att hitta jobb och bostad i dessa orter.

Byggföretagen ser stor potential i en utbyggd Skånebana, bara i Helsingborg beräknas insatser i Skånebanan bidra med 350 nya bostäder och 1030 nya arbetstillfällen. Det är en arbetsmarknadsnytta på cirka 32 miljoner kronor och en näringslivsnytta på 770 miljoner kronor. 

Region Skåne och kommunerna längs med banan har därför enats i en överenskommelse som innebär en gemensam målbild och utgångspunkter för att utveckla Skånebanan och orterna längs sträckan.

Skånebanan är en viktig förbindelse till Södra stambanan, och med den fasta förbindelsen mellan Helsingborg-Helsingör får den ytterligare betydelse. Banan är även central för Bromölla och Blekinge.

Vad krävs?

Analyser visar att problemen kan åtgärdas med

  • dubbelspår Maria station – Helsingborg C
  • höghastighetshöjning Åstorp – Kattarp
  • dubbelspår Hässleholm – Kristianstad
  • dubbelspår/förlängt mötesspår Klippan – Hyllstofta

grafik skånebanan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.