Program för Skåne Innovation Day 2023

8.00-9.00 Registrering och frukost

9.00-9.45 Inledning i Teatern

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Under dagen kommer ni lyssna till skånska företag som framgångsrikt investerat både tid och pengar i innovation. Utifrån dagens tre temaspår lyfter vi blicken och möts gemensamt i viktiga varför?

  • Vart befinner vi oss i Europa just nu? Varför är EU viktigt för vår konkurrenskraft? Hur kan EU-finansiering bidra till tillväxt?
  • Varför är riskkapital viktigt för innovation och för att möta den gröna och digitala omställningen?
  • Varför behövs testbäddar och vilken roll kan dessa spela i framtidens materialutveckling och nya typer av produktionsprocesser för att möta grön och digital omställning?

  Vilka tar plats på scenen?

  • Fredrik Sjögren, Svenskt Näringsliv, Policyansvarig EU-frågor
  • Melinda Elmborg, Fast track Malmö, Start up coach och fundraising expert
  • Jonas Brandén, RISE, Head of Business Development and Market Materials & Production

  Scen: Teatern

  Tid: 09.00 – 09.45

9.45-10.15 Paus med fika

10.15-11.00 Välj ett av tre spår!

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Inspireras och lyft blicken mot de möjligheter som EU erbjuder för forskare och innovatörer att samverka över gränser. EU:s ramprogram för forskning och innovation innebär finansieringsmöjligheter, men också tillgång till internationella nätverk och kompetensutbyte. Det handlar om att tillsammans med de bästa forskarna och innovatörerna i Europa bidra till att lösa utmaningar inom områden som miljö, hälsa, energi och säkerhet.

  Under passet kommer vi att få lyssna till större och mindre företag som deltagit i samarbetsprojekt inom programmen Horisont Europa. Vad har projektdeltagande betytt för företagens möjligheter att växa, påverka och driva innovation? Företagen berättar om sina resor och framgångsfaktorer.

  Nyckelordet är Tillsammans!

  Vilka tar plats på scenen?

  • Rickard Venetjoki, E.ON, Brysselrepresentant
  • Mats Pettersson, Sensative, CTO/CPO och grundare
  • Thomas Parker, WA3RM, grundare
  • Moderator: Ylva Reisnert, Region Skåne

  Scen:  Saluhallen

  Tid: 10.15 – 11.00

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  När och för vem är det rätt att ta in riskkapital? Och hur ser investerarklimatet ut just nu? Vi vet. Idag lanseras Connects Investerarbarometer tillsammans med Lunds universitet där vi tagit tempen på investeringsviljan bland svenska affärsänglar, och vi kopplar resultaten från barometern till erfarenheterna hos entreprenörer och investerare på scen.

  Lyssna på olika entreprenörer som beskriver sin resa och reflektion över val av finansiering. I direkt anslutning och för att sätta frågorna i ett större sammanhang kommer Connect tillsammans med LU presentera investerarbarometern, som beskriver investerarklimatet och vad investerare aktivt letar efter.

  Detta pass är för dig som funderar på att ta in pengar men är osäker på om det är rätt väg att gå. Detta pass är även för dig som är nyfiken på vad en investerare värderar och vad de letar efter inför kommande investeringar.

  Vilka tar plats på scen?

  En panel bestående av en entreprenör, en investerare och ytterligare en profil kopplad till investerarklimatet.

  • Jonatan Tops, Programdirektör och affärscoach Connect Region Syd
  • Nicolina Fransson, VD och grundare Ommej AB
  • Johan Billgren, investerare, medgrundare InRiver AB
  • Presentatör: Karl-Philip Barakate, Almi
  • Ivan Perlesi, VD, Virotea
  • Moderator: Charlotte Persson, VD Connect Region Syd, medgrundare Awaio AB

  Scen: Teatern

  Tid: 10:15-11:00

 • This session will be held in English.

  Vad kan du som besökare förvänta dig av detta spår?

  Vissa produkter utvecklas på nanoskala, ca en hundratusendel av tjockleken av ett pappersark eller som ca tre guldatomer. I Skåne finns flera företag som utvecklar produkter på nanoskala där man behöver tillgång till speciella labb, test och demomiljöer för sin produktutveckling.

  En sådan produkt är halvledarmaterial som är en fundamental del av näringslivets konkurrenskraft. Halvledare finns i de flesta konsument- och industriprodukter vi känner till och det skulle få en enorm påverkan på våra liv att inte ha tillgång till underleverantörer som utvecklar och producerar halvledare.

  Under denna session presenterar två företag hur de använt labb, test och demomiljöer och vad tillgång till tekniker och kompetenser har gjort för utvecklingen av nya lösningar och produkter. I panelen deltar representanter från test och demonstrationsmiljöerna.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Dmitry Suyatin, Co-founder and CTO AlixLabs
  • Mikael Björk, CEO Hexagem
  • Luke Hankin, Head of Lund Nano Lab
  • Björn Samel, Vice VD ProNano RISE
  • Björn Ekelund, Corporate Research Director Ericsson
  • Moderator: Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne

  Scen: Norra hallen

  Tid: 10.15 – 11.00

11.00- 11.15 Paus

11.15-12.00 Välj ett av tre spår!

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Det finns ett stort antal EU-fonder och program som syftar till att skapa förutsättningar för innovativa företag att produktutveckla, samarbeta och växa internationellt. Det är alltifrån regionala satsningar inom viktiga områden i Skåne genom till exempel Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), till stora internationella samarbeten som European Institute of Technology (EIT) eller program som finansieras genom Horisont Europa.  

  Under passet kommer vi att få ta del av några exempel på vad dessa investeringar innebär från företag som fått ta del av dem. Det kan gälla alltifrån produktutveckling till att attrahera nytt kapital och få nya kontakter i andra sektorer och länder.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Annette Säfholm, Gedea Biotech, VD
  • Leslie Alfredsson, innovationscoach på Drivhuset och grundare av Fearless Founders
  • Eva Vati, VERIFY Agency of Sweden, VD
  • Moderator: Ylva Reisnert, Region Skåne

  Scen: Saluhallen

  Tid: 11.15 – 12.00

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  I skärningspunkten mellan teknisk innovation, underhållning och kultur har digitala spel idag utvecklats till världens största underhållningsindustri – större än film och musik tillsammans. Men hur ser egentligen kommersiell framgång i spelbranschen ut?

  Med Malmö-studion Tuxedo Labs som case tar i detta pass en närmare titt på digitala spel som kommersiell verksamhet.

  Detta pass vänder sig till dig som vill veta mer om hur spelbranschen fungerar som affär, hur branschen attraherar kapital och hur man (potentiellt) skapar ett hit-spel som är värt miljarder? Och till dig som vill lära mer från företag i spelindustrin om hur de arbetar med att göra hållbara investeringar som är klimatvänliga och främjar mångfald.

  Vilka tar plats på scen?

  • Peter Lübeck, CEO, Game Habitat
  • Marcus Dawson, CEO, Tuxedo Labs
  • Sofie Filt Læntver, VP of Value Creation, Nordisk Games
  • Daniel Persson, VP Mobile, Coffee Stain Publishing
  • Presentatör: Karl-Philip Barakate, Almi

  Scen: Teatern

  Tid: 11:15-12:00

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta spår?

  Test i verklig miljö där flera olika grupper är involverade - produktföretag, tjänsteföretag och många slutanvändare -är en viktig del för många företag som utvecklar innovationer.

  Under denna session presenterar företag hur de använt verkliga miljöer och vad tillgång till miljöer och kompetenser har gjort för utvecklingen av nya lösningar och produkter. Likheter och olikheter i miljöerna och vad man bör tänka på när man testar.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Jan Malmgren, Entreprenör Smarta Byar
  • Marcus Engqvist, projektledare IUC Syd
  • Moa Dahlman Truesdale, CFO, Energy Opticon (presentation + panel)
  • David Edsbäcker, Affärsutvecklare, Kraftringen Energi (panel)
  • Mattias Fägersjö, Energispecialist; Regionfastigheter (panel)
  • Alexander Rydberg, CSO Vaqtech
  • Moderator: Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne

  Scen: Norra hallen

  Tid: 11:15 - 12:00

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15 Välj ett av tre spår!

 • Parts of this session will be held in English.

  Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Europeiska Innovationsrådet, EIC, och dess föregångare SME-instrumentet har beskrivits som Champions League för innovatörer i Europa. I Skåne finns flera exempel på företag som varit framgångsrika att vinna finansiering från detta konkurrensutsatta program!

  Vi kommer att få lyssna till både färska berättelser från företag som nyligen vunnit pengar från detta program, lärdomar från projekt som avslutats, samt om andra möjligheter att få stöd från EIC. Vi får också höra om andra möjligheter som är skräddarsydda för SME, såsom programmet Eurostars.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Anton Torstensson, Elonroad, project manager
  • Cristiana Pires, Asgard Therapeutics, VD och grundare
  • Sebastien Archambaud, Handiscover, VD och grundare
  • Moderator: Ylva Reisnert, Region Skåne

  Scen: Saluhallen

  Tid: 13.30 – 14.15

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Corporate Venture Capital, är en ofta underskattad källa för tillväxtkapital. CVC används av företag som vill investera i andra företag som ligger utanför den omedelbara räckvidd kärnverksamheten, men är fortfarande av intresse för företaget.

  Detta pass vänder sig till dig som vill lära mer om CVC och förstå både för och nackdelar med att ta in investeringar från ett företag.

  Vilka tar plats på scen?

  En panel bestående av företrädare för investerande företag och växande företag som fått investeringar från CVC.

  • Per Sigurdsson, VD på Remotive Labs
  • Michel Adler, Business Innovation Director på Ramsey Santé
  • Albert Winther, CEO på Alfa Group 
  • Erik Bengtsson, Investment Manager på Södra Ädla AB 
  • Moderator: Christer Månsson, Region Skåne
  • Presentatör: Karl-Philip Barakate, Almi

  Scen: Teatern

  Tid: 13.30 – 14.15

 • Parts of this session will be held in English.

  Vad kan du som besökare förvänta dig av detta spår?

  Livsmedelskedjan är en innovativ tillväxtmotor som både genererar jobb och bidrar till en hållbar omställning. 30 procent av allt vi äter i Sverige kommer från Skåne men vilka möjligheter finns det för livsmedelsföretag att utveckla sina produkter?

  Under denna session presenterar företag hur de använt labb, test och demomiljöer och vad tillgång till tekniker och kompetenser har gjort för utvecklingen av nya lösningar och produkter.
  I panelen deltar representanter från test och demonstrationsmiljöer.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Tina Henriksson, Group Manager, Lantmännen
  • Peter Andersson, CEO Yelte
  • Ramesh Vetukuri, Development Leader, Biotron
  • Nils Mårtensson, VD, Balsgård Foodtech
  • Micael Simonsson, Director Processing Development, TetraPak
  • Erik Deaner, CEO, Carbiotix
  • Moderator: Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne

  Scen: Norra hallen

  Tid: 13.30 - 14.15

14.15-14.30 Paus

14.30-15.15 Välj ett av tre spår!

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Har du blivit inspirerad av någon av de erfarenheter som delats under dagen? Kom då till detta pass och hör från stödaktörer och finansiärer om några av de möjligheter via EU-fonder som är aktuella för företag i Skåne just nu. Vilka program har öppna utlysningar? Vad ska jag tänka på som sökande? Vilket stöd finns att få när jag utvecklar min ansökan?

  Vilka tar plats på scenen?

  • Jenny Goodwin, EU SME Support- / RISE
  • Anders Nilsson, Ideon Innovation
  • Alma Sandberg, vice VD och projektledare Silicon Eurocluster, Mobile Heights 
  • Åsa Bjering, Programansvarig för klimat och grön omställning, avdelningen för innovation och transformation, Helsingborgs stad
  • Henrik Berven, Enhetschef regional tillväxt Södra Sverige, Tillväxtverket
  • Moderator: Ylva Reisnert, Region Skåne

  Scen: Saluhallen

  Tid: 14.30 – 15.15

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta pass?

  Snabbväxande bolag behöver oftast någon form av finansiering utöver bolagets intäkter. Finansieringsvägarna är många, från riskkapital till lån och bidrag. BANK och Almi Företagspartner är två av aktörerna som stöttar och hjälper bolag att växa genom deras finanstjänster.

  Passet vänder sig till dig som har ett växande företag och behöver alternativa former av finansiering utöver riskkapital. Du kommer lära dig om värdeerbjudande från den privata och offentliga som är designat för att möta de behoven som snabbväxande bolag möter under tillväxtresan.

  Under denna session kommer ni få en övergripande bild över hur man kan finansiera sitt snabbväxande bolag och lyssna till andra företag som lyckats. 

  Vilka tar plats på scen?

  En panel bestående av en entreprenör, och representanter från aktörer som jobbar med företagsfinansiering.

  • Eva Johnsson, Finansieringsrådgivare, Almi
  • David Chrisander, Senior Företagsrådgivare, SEB
  • Fredrik Meurling, Entreprenör, Yazen Health
  • Karin Lindquist, COO, Ear Labs
  • Hanne Pålsson, VD och grundare, Stylos Design
  • Presentatör: Karl-Philip Barakate, Almi
  • Moderator: Thereze Woge, Almi

  Scen: Teatern

  Tid: 14.30 – 15.15

 • Vad kan du som besökare förvänta dig av detta spår?

  Forskning och innovation drivs av samarbete mellan life science sektorns aktörer. Sektorns aktörer – näringsliv, akademi och hälso- och sjukvård samt omsorg – är beroende av varandra för att kunna driva utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård och bidra till tillväxt.

  Under denna session presenterar företag hur de använt labb, test och demomiljöer och vad tillgång till tekniker och kompetenser har gjort för utvecklingen av nya lösningar och produkter. I panelen deltar representanter från test och demonstrationsmiljöer.

  Vilka tar plats på scenen?

  • Anna Runnsjö, CSO, Chief Scientific Officer, Zelmic AB
  • Caroline Wigerup, Director of Biology at Acrivon Therapeutics, Inc.
  • Ebba Fåhraeus, VD SmiLe
  • Thomas Arnebrant, Ordförande, styrgruppen för OpenLab
  • Tobias Halthur, CSO, COO at CR
  • Louise Brunkwall, Regional Samordnare, Kliniska Studier Sverige, Forum Söder
  • Moderator: Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne

  Scen: Norra hallen

  Tid: 14.30 - 15.15

15.15-16.00 Paus med fika

16.00–16.45 Avslutning i Teatern

 • This session will be held in English

  What can you as a visitor expect from this session?

  Louise Opprud Jakobsen is the author of the book "21st Century Mindset", which deals with the dilemma of meeting the real-time needs of organizations in an era where skills change faster than the human capital. She works with a global horizontal perspective, the experiences from prominent companies and pioneers, and the tools needed to renew existing reality.

  Learn more about:

  • How do you ensure the right competence in your organization over time?
  • How do you equip your organization to keep up with a fast-moving landscape?
  • How NeuroSciences works - and how you can design your work for your best performance and brilliance.

  Who will take place on stage?

  Louise Opprud, Dare Disrupt, Innovator of work and Futurist. She is the former Creative Lead of Innovation Lab, one of Scandinavia’s first innovation think tanks.

  Stage: Teatern

  Time: 16.00 – 16.45

16.45–20.00 AW (Södra Hallen)

 

Pågår hela dagen: Meet and greet area - företagsfrämjande aktörer

Parallellt och i pauser kommer besökare ha möjlighet att träffa ett 30-tal skånska företagsfrämjande aktörer på plats som berättar hur de arbetar med att stödja företag i deras arbete med innovation.

Träffa dem vid dessa hålltider:

 • 08.00 - 09.00
 • 09.45 - 10.15
 • 12.00 - 13.30
 • 15.15 - 16.00

Deltagande främjaraktörer på plats i Meet and greet-arean är:

 • IUC Syd AB
 • Livsmedelsakademin
 • Media Evolution
 • Mobile Heights
 • Packbridge
 • Sustainable Business Hub
 • Krinova
 • Medeon AB
 • Minc
 • Skåne Startups
 • Connect Sverige Region Syd
 • Pink Programming
 • Innovationscenter för landsbygden
 • Tillväxt Syd
 • Nyföretagarcenter Syd
 • Innovation Skåne
 • Medicon Valley Alliance
 • Medicon Village
 • Smile
 • Almi
 • Jämställd utveckling Skåne
 • Science Village/ESSMAXVI
 • Tillväxtverket
 • Regional utveckling
 • Invest in Skåne
 • RISE
 • Open Lab
 • Balsgård Foodtech

Abstrakt färgglad illustration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.