Text på bilden: Skåne Innovation Day, Invest in Innovation.

Skåne Innovation Day 2023 – Invest in Innovation

Den 5 oktober är Region Skånes årliga och mest färgglada arrangemang tillbaka! Varmt välkomna till en heldag på Slagthuset i Malmö med ett tydligt tema – investeringar i innovation. Oavsett om det gäller att avsätta tid för utvecklingsarbete, söka EU-medel eller möjligheter till riskkapital.

Anmäl dig här

En heldag med fokus på att investera i innovation

Ett innovativt näringsliv skapar hög produktivitet och stärker ekonomins förnyelse- och anpassningsförmåga. Skånes samlade investeringar i forskning och innovation bidrar till att skapa nya produkter, tjänster och marknader, vilket ökar regionens tillväxt och konkurrenskraft.

I Skåne finns en omfattande och mångfacetterad struktur av aktörer som arbetar med att främja innovation, entreprenörskap, näringslivs- och företagsutveckling i det som kallas för främjarsystemet.

Skåne Innovation Day 2023 kommer att fokusera på exempel på det stöd som erbjuds via främjaraktörer och berättelser från de som nyttjat detta stöd - när det kommer till att investera både tid och pengar i innovationsutveckling.

Årets upplägg

I år arbetar Region Skåne med ett eget program för dagen, men precis som tidigare år kommer arrangörer från Skånes fyra hörn att bjudas in och stå för innehållet. Företagsinkubatorer, kommuner, kluster, föreningar, entreprenörer och företag kommer ta plats på scen.

Inspiration

Under dagskonferensen lyfts exempel från de som framgångsrikt investerat i innovation men också tips och inspiration på hur man kan gå till väga på sin egen tillväxtresa.

Möten

Parallellt och i pauser kommer besökare också ha möjlighet att träffa skånska företagsfrämjande aktörer på plats som berättar hur de arbetar med att stödja företag i deras arbete med innovation.

Dagen kommer att avslutas med underhållning och AW. 

Dagen kommer att vara indelad i tre temaspår

 • Det finns flera anledningar att delta i ett EU-projekt med fokus på forskning och innovation. Utöver det mest uppenbara skälet som innebär ett finansiellt tillskott - så är det också ett bra tillfälle att få tillgång till internationella nätverk och kompetensutbyte och en möjlighet att delta i samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Det finns möjlighet att söka finansiering till olika projekt via en rad fonder och program inom Europeiska unionen.

  I detta spår lyfter vi exempel på attraktiva fonder för innovation och låter tidigare deltagare berätta vad deltagande i olika projekt gett företaget på deras tillväxtresa rent konkret.

 • Tillgång till finansiering genom lån, riskkapital, och i vissa fall bidrag, är avgörande för företag i olika utvecklingsfaser. Framför allt vid starten av ett företag och vid större investeringar behövs finansiering. Finansiering behövs också om man ser att det går att öka lönsamheten till exempel genom att effektivisera tillverkningsprocesserna eller vill att företaget ska växa. Om företagaren själv inte kan finansiera starten eller utvecklingen av företaget på egen hand finns alternativet att vända sig till en finansiär. De externa finansieringsformerna kan delas in i lån, riskkapital och bidrag.

  I detta spår lyfter vi exempel på företag i Skåne som växt genom både lån, bidrag, deltagande i projekt och riskkapital som berättar vad det gett dem på deras innovationsresa.

 • Testbäddar är en viktig del i det ekosystem som behöver fungera för att näringslivet ska ges goda förutsättningar att växa och utveckla nya produkter/tjänster och produktionsprocesser. 

  Test och demonstration är ett kritiskt led i innovations- och kommersialiseringsprocessen samt att marknaden är oförmögen att tillhandahålla möjligheter att testa och demonstrera produkter och processer i önskvärd utsträckning. God tillgång till sådana anläggningar kan locka ledande företag, entreprenörer och forskare till landet samt är en viktig och underutnyttjad resurs för resurssvaga små- och medelstora företag som vill utveckla, testa och demonstrera nya innovationer.

  I detta spår lyfter vi exempel på företag som använt en testbädd i Skåne och investerat både tid och pengar i sin innovationsutvecklingsresa, och hör även testbäddsaktörer själva berätta om sin verksamhet.

Abstrakt färgglad illustration.

Tid

Cirka 8.00 -17.00 + AW. Sidan uppdateras med mer exakta tider längre fram.

Plats

Slagthuset på Carlsgatan 12 i Malmö.

Program

Klicka på bilden och zooma för att förstora texten.

Region Skåne bjuder in till Skånes största innovationsevenemang för nionde året i rad

Skåne Innovation Week och Skåne Innovation Day har genom åren kommit att bli ett stående inslag i Region Skånes arbete med att tillämpa Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Syftet med att återkommande samla aktörer och näringsliv, handlar om att stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga. 

Skåne ska vara en stark och hållbar tillväxtmotor och Region Skåne  
arbetar med att stärka förutsättningarna för näringslivets omställnings- och innovationsförmåga​ (där investeringar i innovation är en viktig beståndsdel). 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.