Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling, och är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller både mål och strategiska ställningstaganden knutna till kollektivtrafiken. 

Mål för kollektivtrafiken

 • Antalet resor ska fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 – en ökning från 112 miljoner resor per år till minst 224 miljoner resor. År 2014 gjordes 152 miljoner resor.
 • Marknadsandelen ska uppgå till minst 40 procent år 2030 – en fördubbling jämfört med 2006. År 2014 var marknadsandelen 25 procent.
 • År 2020 ska minst åtta av tio kunder i Region Skånes kollektivtrafik vara nöjda eller mycket nöjda. År 2013 var kundnöjdheten 62 procent.
 • Minst 91,5 procent av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer, med en restid på max en timme.
 • Samtliga hållplatslägen med fler än 15 dagliga påstigande ska vara tillgänglighetsanpassade senast år 2021.
 • Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen senast år 2020.

Dokument

 • Trafikförsörjningsprogram

  ( .pdf, 3,9 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 1 Intern rollfördelning

  ( .pdf, 85 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 2 Samråd

  ( .pdf, 64 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 3 Inkomna remissyttranden

  ( .pdf, 244 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 4 Status för tillgänglighetsanpassning busstrafik

  ( .pdf, 349 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 5 Bytespunkter

  ( .pdf, 928 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 6 Kommersiell trafik

  ( .pdf, 9 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 7 Gällande trafikavtal

  ( .pdf, 48 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 8 Klassificering av kollektivtrafikstråk

  ( .pdf, 524 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 9 Basutbud

  ( .pdf, 89 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 10 Trafik i Region Skånes regi

  ( .pdf, 299 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 11 Tågtrafikutveckling i kartor

  ( .pdf, 769 kB)

  Ladda ner
 • Bilaga 12 Kommersiellt erbjudande

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • Bilaga 13 Marknadspotential

  ( .pdf, 629 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.