Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet, som tillsammans med budgeten är det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt strategiskt dokument för utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik i Skåne. Med det program som har tagits fram för 2015, med planer fram till 2030, visar vi att regionen har stora ambitioner för det kollektiva resandet.

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!