Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet. Tillsammans med budgeten är det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt strategiskt dokument för utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik i Skåne. Med det program som har tagits fram för 2015, med planer fram till 2030, visar vi att regionen har stora ambitioner för det kollektiva resandet.

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.