Strategiskt program för Skånes klimatarbete 2009–2020

I detta program presenteras de ställningstaganden och förslag på åtgärder som Klimatberedningen rekommenderar Region Skåne att genomföra och övriga verksamheter att ansluta sig till. 

Strategiskt program för Skånes klimatarbeteRegion Skånes klimatberedning arbetade 2007–2009 med hur vi i Skåne kan minska vår klimatpåverkan och anpassa oss till kommande klimatförändringar.

Arbetet skedde i samverkan med länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne och i dialog med ett stort antal personer inom offentliga och privata verksamheter.

I november 2009 antogs del 1 – "Strategiskt program för Skånes klimatarbete 2009–2020" – av regionfullmäktige. Del 2–5 behandlas inte politiskt. Tillsammans bildar de fem delarna "Klimatrapport för Skåne".

Dokument

 • Del 1: Strategiskt program

  ( .pdf, 1,8 mB)

  Ladda ner
 • Del 2: Skåne och klimatarbetet

  ( .pdf, 1,5 mB)

  Ladda ner
 • Del 3: Idébank för klimatåtgärder

  ( .pdf, 1,9 mB)

  Ladda ner
 • Del 4: Vilka åtgärder vidtas i Skåne i dag?

  ( .pdf, 2,3 mB)

  Ladda ner
 • Del 5: Arbetsmetodik och underlagsrapporter

  ( .pdf, 657 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.