Strategier för Det flerkärniga Skåne

Hur skapas långsiktigt hållbara och effektiva fysiska strukturer i Skåne? Vilket Skåne vill vi se år 2030 och hur når vi dit?

omslagStrukturbild för Skåne har, med utgångspunkt i framtaget kunskapsmaterial och den dialog som förts med Skånes kommuner genom åren, tagit fram en strukturbild och gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne.

De gemensamma strategierna kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet till den kommunala översiktsplaneringen.

Dokument

  • Strategier för det flerkärniga Skåne.pdf

    ( .pdf, 6,4 MB)

    Ladda ner
  • Strategies for the polycentric Skåne.pdf

    ( .pdf, 22,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!