Strategier för Det flerkärniga Skåne

Hur skapas långsiktigt hållbara och effektiva fysiska strukturer i Skåne? Vilket Skåne vill vi se år 2030 och hur når vi dit?

omslagStrukturbild för Skåne har, med utgångspunkt i framtaget kunskapsmaterial och den dialog som förts med Skånes kommuner genom åren, tagit fram en strukturbild och gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne.

De gemensamma strategierna kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet till den kommunala översiktsplaneringen.

Dokument

  • Strategier för det flerkärniga Skåne.pdf

    ( .pdf, 6,4 MB)

    Ladda ner
  • Strategies for the polycentric Skåne.pdf

    ( .pdf, 22,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter