Strategier för Det flerkärniga Skåne

Hur skapas långsiktigt hållbara och effektiva fysiska strukturer i Skåne? Vilket Skåne vill vi se år 2030 och hur når vi dit?

omslagStrukturbild för Skåne har, med utgångspunkt i framtaget kunskapsmaterial och den dialog som förts med Skånes kommuner genom åren, tagit fram en strukturbild och gemensamma strategier för hållbara fysiska strukturer i Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne.

De gemensamma strategierna kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet till den kommunala översiktsplaneringen.

Dokument

  • Strategier för det flerkärniga Skåne.pdf

    ( .pdf, 6,4 MB)

    Ladda ner
  • Strategies for the polycentric Skåne.pdf

    ( .pdf, 22,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.