Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015

Strategin utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) förperioden 2011–2015.

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne 2011-2015I strategin lyfts  prioriterade grupper och strategiska
områden inom sexuell och reproduktiv hälsa fram.

Strategin är nödvändig för att fokusera, tydliggöra och förstärka uppdraget inom ett viktigt folkhälsoområde i förändring. Den ska ligga till grund för handlingsplaner och aktiviteter inom olika delområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.