Regional strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i Skåne

Den regionala strategin har tagits fram för att arbeta långsiktigt med Skånes kompetensförsörjning.

Skåne, precis somRegional strategi för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i Skåne de flesta andra regioner, står inför utmaningar att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och en bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens.

Den regionala strategin har tagits fram för att arbeta långsiktigt med frågorna och är ett resultat av många intensiva och spännande diskussioner med en lång rad aktörer engagerade i Skånes utveckling.

I strategin prioriteras tre områden:

  • Främja lärande och kompetensutveckling i arbetslivet
  • Förbättra samverkan mellan utbildning och arbetsliv
  • Breddad rekrytering för att ta tillvara på människors olika kompetenser.

Strategin tar sin utgångspunkt i Skånes utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och har antagits av samtliga organisationer inom Kompetenssamverkan Skåne.

Dokument

  • Regional strategi kompetensförsörjning KoSS.pdf

    ( .pdf, 560 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!