Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

Med Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 vill Region Skåne ange en riktning för hur transportsystemet i Skåne ska utvecklas för att nå de uppsatta målen.

Strategin ska vara vägledande för framtida satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar i Skånes transportsystem. Strategin visar att det är av största vikt att planera mot en tydlig riktning och samtidigt som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett effektivt sätt.

Region Skåne påbörjade arbetet med strategin 2015 och under 2016 skickades ett diskussionsunderlag ut på remiss till Skånes kommuner, näringslivet och andra berörda aktörer. Den 17 mars 2017 tog regionala utvecklingsnämnden beslut om strategin.

Dokument

  • Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050

    ( .pdf, 3,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!