Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

I Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att utveckla Skåne till en mer hållbar gods- och logistikregion.


Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt lyfta behovet av en strategisk inriktning vill vi bidra till en hållbar regional tillväxt.

För att klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och nationella miljö- och klimatmål, behöver en betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne transporteras effektivare, med sjöfart närmre sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med fossilfria drivmedel.

Dokument

  • Godsstrategin

    ( .pdf, 4,8 MB)

    Ladda ner
  • Scenarioanalys för järnvägen i Skåne

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter