Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

I Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att utveckla Skåne till en mer hållbar gods- och logistikregion.


Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt lyfta behovet av en strategisk inriktning vill vi bidra till en hållbar regional tillväxt.

För att klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regionala och nationella miljö- och klimatmål, behöver en betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne transporteras effektivare, med sjöfart närmre sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med fossilfria drivmedel.

Utifrån den inriktning för fortsatt arbete som presenteras i Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne har två rapporter tagits fram:

 • Ny rangerbangård i södra Sverige.
  Här bedöms hur väl rustad rangeringsstrukturen i södra Sverige är för att kunna hantera framtida krav. Rapporten presenterar även förslag på hur en robust rangeringsfunktion kan skapas.
 • HCT i Skåne
  I HCT i Skåne beskrivs hur HCT på väg och järnväg kan bidra till att klimatmålen uppnås samtidigt som godstransporterna i Skåne effektiviseras.

Se också:

 • Nya Öresundsförbindelser - Effekter för gränsöverskridande järnvägstransporter
 • Projektrapport: Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential
 • Rapport: Redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik

Dokument

 • Godsstrategin

  ( .pdf, 4,8 MB)

  Ladda ner
 • Scenarioanalys för järnvägen i Skåne

  ( .pdf, 2,4 MB)

  Ladda ner
 • Ny rangerbangård i södra Sverige – huvudrapport

  ( .pdf, 3,1 MB)

  Ladda ner
 • Ny rangerbangård i södra Sverige – fördjupning

  ( .pdf, 2 MB)

  Ladda ner
 • HCT i Skåne

  ( .pdf, 2,9 MB)

  Ladda ner
 • HCT i Skåne - kortversion

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Nya Öresundsförbindelser - Effekter för gränsöverskridande järnvägsgodstransporter

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Nya Öresundsförbindelser - Kortversion

  ( .pdf, 638 kB)

  Ladda ner
 • Projektrapport:Förlängda sjöben

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Rapport: Redundans i gränsöverskridande järnvägstrafik

  ( .pdf, 1,9 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!