Strategi film och rörlig bild

Skåne satsar på att odla sina talanger bland annat genom program för talangutveckling inom film och transmedia. Inom denna verksamhet har regionen en stark position i Norden.

Strategin utgår från de kompetenser, drivkrafter och möjligheter som finns hos branschen och övriga verksamma aktörer. Andra förutsättningar är den regionala kulturella infrastrukturen, lokala förutsättningar i skånska kommuner, utbildningssystem samt internationella program och utbyten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!