Strategi film och rörlig bild

Skåne satsar på att odla sina talanger bland annat genom program för talangutveckling inom film och transmedia. Inom denna verksamhet har regionen en stark position i Norden.

Strategin utgår från de kompetenser, drivkrafter och möjligheter som finns hos branschen och övriga verksamma aktörer. Andra förutsättningar är den regionala kulturella infrastrukturen, lokala förutsättningar i skånska kommuner, utbildningssystem samt internationella program och utbyten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.