Strategi film och rörlig bild

Skåne satsar på att odla sina talanger bland annat genom program för talangutveckling inom film och transmedia. Inom denna verksamhet har regionen en stark position i Norden.

Strategin utgår från de kompetenser, drivkrafter och möjligheter som finns hos branschen och övriga verksamma aktörer. Andra förutsättningar är den regionala kulturella infrastrukturen, lokala förutsättningar i skånska kommuner, utbildningssystem samt internationella program och utbyten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter