Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Livsmedelsstrategin "Smart mat" är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som
skett under 2017. 

För att förverkliga våra vägval har vi preciserat fem strategiska samhandlingsområden, som vi utvecklar i strategin. Dessa områden är:

 • Regler och villkor
 • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
 • Mat för livskvalitet och hälsa
 • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
 • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Regionstyrelsen antog den skånska livsmedelsstrategin i december 2017.

Dokument

 • Skånes livsmedelsstrategi

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • Fokus: Livsmedel. Rapport från dialogmötena om strategin

  ( .pdf, 1,8 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.