Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Skånes livsmedelsstrategi är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som
skett under 2017. 

I strategin presenterar vi visionen för Skåne 2030 och de fem strategiska samhandlingsområden som ska hjälpa oss att förverkliga våra vägval .

Dokument

  • Skånes livsmedelsstrategi

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter