Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Skånes livsmedelsstrategi är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som
skett under 2017. 

I strategin presenterar vi visionen för Skåne 2030 och de fem strategiska samhandlingsområden som ska hjälpa oss att förverkliga våra vägval .

Dokument

  • Skånes livsmedelsstrategi

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter