Skånes livsmedelsstrategi 2030 - Smart mat

Livsmedelsstrategin "Smart mat" är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet.

Den regionala delen av strategin är ett resultat av ett flertal dialogmöten med livsmedels- och utvecklingsaktörer i Skåne. Strategins nationella och internationella del bygger på det kompletterande utvecklingsarbete som
skett under 2017. 

För att förverkliga våra vägval har vi preciserat fem strategiska samhandlingsområden, som vi utvecklar i strategin. Dessa områden är:

 • Regler och villkor
 • Cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem
 • Mat för livskvalitet och hälsa
 • Digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion
 • Ny kunskap, innovation och entreprenörskap

Regionstyrelsen antog den skånska livsmedelsstrategin i december 2017.

Dokument

 • Skånes livsmedelsstrategi

  ( .pdf, 2,5 MB)

  Ladda ner
 • Fokus: Livsmedel. Rapport från dialogmötena om strategin

  ( .pdf, 1,8 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter