Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas visar vägen hur vi med gemensamma krafter kan öka produktion och användning av biogas i Skåne.

omslag Skånes färdplan för biogasFärdplanen uppmärksammar och utvecklar biogasen som ett klimatsmart bränsle på den europeiska marknaden.

Färdplanen stimulerar till nätverk och arenor som sätter Skåne på kartan och bidrar till att utveckla biogasens konkurrenskraft. Kommunikations- och påverkansinsatser är viktiga tillsammans med ett kontinuerligt arbete med teknikutveckling längs hela värdekedjan.

Skånes färdplan för biogas bygger på samverkan mellan aktörer som Region Skåne, Länsstyrelsen, kommuner, energibolag, jordbruksföretag, fordonsindustrier, drivmedelsföretag, forskare, bransch- och intresseorganisationer.

Färdplanen är reviderad våren 2015.

Dokument

  • Broschyr: Skåne - Europas ledande biogasregion

    ( .pdf, 462 kB)

    Ladda ner
  • Skånes färdplan för biogas – strategisk del

    ( .pdf, 592 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.