Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas visar vägen hur vi med gemensamma krafter kan öka produktion och användning av biogas i Skåne.

omslag Skånes färdplan för biogasFärdplanen uppmärksammar och utvecklar biogasen som ett klimatsmart bränsle på den europeiska marknaden.

Färdplanen stimulerar till nätverk och arenor som sätter Skåne på kartan och bidrar till att utveckla biogasens konkurrenskraft. Kommunikations- och påverkansinsatser är viktiga tillsammans med ett kontinuerligt arbete med teknikutveckling längs hela värdekedjan.

Skånes färdplan för biogas bygger på samverkan mellan aktörer som Region Skåne, Länsstyrelsen, kommuner, energibolag, jordbruksföretag, fordonsindustrier, drivmedelsföretag, forskare, bransch- och intresseorganisationer.

Färdplanen är reviderad våren 2015.

Dokument

  • Broschyr: Skåne - Europas ledande biogasregion

    ( .pdf, 462 kB)

    Ladda ner
  • Skånes färdplan för biogas – strategisk del

    ( .pdf, 592 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!