Regionalt klusterutvecklingsprogram 2017–2021

Region Skåne har i snart tio år framgångsrikt arbetat med att utveckla och stötta klusterinitiativ.

I Skåne finns idag tio klusterinitiativ där Region Skåne är medlem och finansiär: Media Evolution, Packbridge, Mobile Heights, Livsmedelsakademin, Resilient Regions Association, Sustainable Business Hub, IUC Syd, Medicon Valley Alliance, Svenskt Marintekniskt Forum, samt ett besöksnäringskluster som är under uppbyggnad.

Med det nya klusterutvecklingsprogrammet i Skåne görs under fem år en ny typ av kraftsamling. Med programmets stöd ska klusterinitiativen öka sin samverkan med varandra, samt öka sitt internationella arbete.

Dokument

  • Regionalt klusterutvecklingsprogram

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Regional Cluster Development Program

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter