Regionalt idrottspolitiskt program för Skåne 2017-2020

Idrotten har en viktig roll i byggandet av det hållbara samhället, inte minst genom sin demokratiska uppbyggnad och arbetet med mångfald, jämlikhet och jämställdhet.

Som grund för utformandet av ett regionalt idrottspolitiskt program ligger två för Skåne strategiskt viktiga styrdokument: Det öppna Skåne 2030 samt Överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor i Skåne.

En arbetsgrupp bestående av företrädare för Region Skåne, Skåneidrotten samt Kommunförbundet Skåne har tillsammans arbetat fram det regionala idrottspolitiska programmet för Skåne.

Det idrottspolitiska programmet antogs av regionstyrelsen 2017-04-27.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!