Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Skånes regionala utvecklingsstrategi med den gemensamma målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor.

Regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. En målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer och bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne.

Dokument

 • Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

  ( .pdf, 5,2 mB)

  Ladda ner
 • Regional utvecklingsstrategi - digital rapport

  Webbplats

  Öppna sidan
 • The open Skåne 2030 - Skåne's regional development strategy

  ( .pdf, 5,1 mB)

  Ladda ner
 • Short version in English

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter