Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Skånes regionala utvecklingsstrategi med den gemensamma målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor.

Region SkRUS_Det öppna Skåne 2030.pngåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. En målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer och bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne.

Dokument

  • Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

    ( .pdf, 3,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!