Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029

Den regionala infrastrukturplanen har tagits fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne.

Planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka investeringar som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod.

Planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. Det finns en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna, där genomförandet av de namngivna objekten under planperioden 2014-2025 är en utgångspunkt.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029omslag cykelvägsplan

Cykelvägsplan för Skåne är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029.

Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år.

Dokument

 • Regional transportinfrastrukturplan

  ( .pdf, 5 MB)

  Ladda ner
 • Regional transportinfrastrukturplan - kortversion

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Regional infrastructure for Skåne - short version in English

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Miljökonsekvensbeskrivning

  ( .pdf, 4,3 MB)

  Ladda ner
 • Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

  ( .pdf, 3,9 MB)

  Ladda ner
 • Åtgärdsvalsstudie för cykelvägsplan

  ( .pdf, 3,8 MB)

  Ladda ner
 • Regional transportinfrastrukturplan och cykelvägsplan som interaktiv kartberättelse

  Webbplats

  Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.