Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla! Kulturplanen beskriver hur Region Skåne vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024Kulturen för oss samman, ger oss nya berättelser och vidgar våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, om varandra och om livet. Med kunskap och insikt om andra människors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra människor – en viktig framgångsfaktor i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Den regionala kulturplanen för Skåne 2021–2024 beslutas i en tid präglad av mycket speciella omständigheter, mitt under en global pandemi. Covid-19 har påverkat hela samhället på olika sätt, inte minst är stora delar av kulturlivet hårt drabbat. Samtidigt som vi alla arbetar för att hantera en ny situation är det viktigt att fortsätta blicka framåt och tillsammans – kommuner, kulturaktörer, statliga och regionala företrädare – fortsätta vårt långsiktiga arbete med att värna och stärka kulturen.

Bakgrund

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 är beslutad i regionfullmäktige.

Kulturplanen är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, kulturliv och civilsamhälle och var utsänd på remiss den 17 februari – 26 april 2020.

En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och har tagits fram i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter