Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Den 18 juni beslutade Region Skånes kulturnämnd om Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Nästa steg är att kulturplanen ska fastställas av regionfullmäktige den 6 oktober 2020.

Kulturplanen är framtagen i samverkan och samråd med Skånes kommuner, kulturliv och civilsamhälle och har varit utsänd på remiss den 17 februari – 26 april 2020.

En regional kulturplan är en förutsättning för att Region Skåne ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och har tagits fram i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter