Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Kulturnämnden beslutade den 1 oktober om regional kulturplan för Skåne för perioden 2016 – 2019. Kulturplanen antogs av regionfullmäktige den 24 november och gäller från den 1 januari 2016.

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019Kulturplanen är framtagen i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med det skånska kulturlivets aktörer. Förutom en remissrunda har ett stort antal dialogmöten hållits under 2015. 

Dokument

 • Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 - blädderbar pdf

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Biblioteksverksamhet - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 122 kB)

  Ladda ner
 • Bildkonst, fotografi, form och design - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 117 kB)

  Ladda ner
 • Film och rörlig bild - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Folkbildning - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 114 kB)

  Ladda ner
 • Kulturella och kreativa näringar - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kultur och hälsa - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kulturarv - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Litteratur och serier - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Scenkonst och musik - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 119 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter