Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 - förlängd till och med 2020

Kulturnämnden tog den 14 februari 2019 beslut om en förlängning av perioden för innevarande Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 så att den gäller till och med 2020.

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019Den ekonomiska omställningen under 2019 i Region Skåne kräver nytänkande och tid för reflektion. En förlängning av kulturplaneperioden skapar utrymme för analys och dialog, vilket skapar förutsättningar för en väl förankrad regional kulturplan som pekar ut satsningar och utvecklingsområden som ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod. Nästa kulturplaneperiod kommer att gälla åren 2021-2024.

Bakgrund

Kulturnämnden beslutade den 1 oktober 2015 om regional kulturplan för Skåne för perioden 2016 – 2019. Kulturplanen antogs av regionfullmäktige den 24 november och gäller från den 1 januari 2016.

Kulturplanen är framtagen i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med det skånska kulturlivets aktörer. Förutom en remissrunda har ett stort antal dialogmöten hållits under 2015. 

Dokument

 • Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

  ( .pdf, 2,8 MB)

  Ladda ner
 • Biblioteksverksamhet - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 122 kB)

  Ladda ner
 • Bildkonst, fotografi, form och design - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 117 kB)

  Ladda ner
 • Film och rörlig bild - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Folkbildning - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 114 kB)

  Ladda ner
 • Kulturella och kreativa näringar - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kultur och hälsa - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kulturarv - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Litteratur och serier - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Scenkonst och musik - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 119 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter