Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Kulturnämnden beslutade den 1 oktober om regional kulturplan för Skåne för perioden 2016 – 2019. Kulturplanen antogs av regionfullmäktige den 24 november och gäller från den 1 januari 2016.

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019Kulturplanen är framtagen i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med det skånska kulturlivets aktörer. Förutom en remissrunda har ett stort antal dialogmöten hållits under 2015. 

Dokument

 • Regional kulturplan för Skåne 2016-2019

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 - blädderbar pdf

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Biblioteksverksamhet - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 122 kB)

  Ladda ner
 • Bildkonst, fotografi, form och design - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 117 kB)

  Ladda ner
 • Film och rörlig bild - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Folkbildning - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 114 kB)

  Ladda ner
 • Kulturella och kreativa näringar - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kultur och hälsa - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Kulturarv - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 116 kB)

  Ladda ner
 • Litteratur och serier - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 112 kB)

  Ladda ner
 • Scenkonst och musik - utdrag ur kulturplanen

  ( .pdf, 119 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter