Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för den regionala och lokala utvecklingen och Skånes hållbara tillväxt.

Regional handlingsplan för kulturella och kreativa näringarKulturella och kreativa näringar bidrar till att skapa arbetstillfällen, turismintäkter, positiv identitet, en god livsmiljö, bättre villkor för konstnärligt skapande samt ökat upplevelseinnehåll i traditionella produkter.

Att främja utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i Skåne är en uppgift för många aktörer i samverkan. Det är Region Skånes uppdrag att agera facilitator i denna utveckling, samt i vissa fall att ta en aktiv roll antingen som finansiär, organisatör eller kunskapsutvecklare. De utvecklingsområden som Region Skåne lyfter i handlingsplanen är:

  • Kartläggning och kunskap
  • Ökad samverkan
  • Villkor för kulturellt, konstnärligt och kreativt skapande
  • Bygga kapacitet
  • Innovation och hållbar tillväxt
  • Finansiering

Bakgrund

I januari 2013 antog regionala tillväxtnämnden och kulturnämnden inom Region Skåne en gemensam strategi för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN). Samma år tog nämnderna tillsammans fram en handlingsplan utifrån strategin. Detta är kulturnämndens uppdatering av den handlingsplanen.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter