Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013

Den regionala folkhälsostrategin anger färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne. En samlad, väl förankrad, gemensam folkhälsostrategi är betydelsefull för den regionala utvecklingen.

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013Folkhälsostrategin är ett av de sektorsprogram som ingår i det Regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016.

Strategin utgör färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne under gällande år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!