Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013

Den regionala folkhälsostrategin anger färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne. En samlad, väl förankrad, gemensam folkhälsostrategi är betydelsefull för den regionala utvecklingen.

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013Folkhälsostrategin är ett av de sektorsprogram som ingår i det Regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016.

Strategin utgör färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne under gällande år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter