Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013

Den regionala folkhälsostrategin anger färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne. En samlad, väl förankrad, gemensam folkhälsostrategi är betydelsefull för den regionala utvecklingen.

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013Folkhälsostrategin är ett av de sektorsprogram som ingår i det Regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016.

Strategin utgör färdriktningen för folkhälsoarbetet i Skåne under gällande år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.