Regional biblioteksplan 2017–2020

Biblioteksplanen har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fastställts av regionfullmäktige.

Regional bibliotektsplan 2017-2020Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument som gäller för både regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också områden för samarbete dem emellan.

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal.

Sjukhusbiblioteken är en sjukhusövergripande resurs för personal, sjukvårdsledning, forskare och studerande samt patienter, närstående och allmänhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!