Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015-2020

Region Skånes strategi och handlingsplan för området kultur och hälsa är antagen av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Strategin och handlingsplanen är styrdokument som har tagits fram för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området genom samverkan mellan flera av Region Skånes förvaltningar och politikområden.

I strategin identifieras de strategiskt viktiga insatsområdena: utformning av mål- och riktlinjer, samverkan, ökad kunskap och utvecklingsarbete. Utifrån dessa föreslås i handlingsplanen ett antal handlingar som ska genomföras under de kommande åren. Visionen är att kultur ska vara en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens vardag.

Dokument

  • Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020

    ( .pdf, 110 kB)

    Ladda ner
  • Region Skånes handlingsplan för kultur och hälsa 2015-2020

    ( .pdf, 111 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.