Region Skånes strategi och handlingsplan för kultur och hälsa 2015-2020

Region Skånes strategi och handlingsplan för området kultur och hälsa är antagen av kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Strategin och handlingsplanen är styrdokument som har tagits fram för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området genom samverkan mellan flera av Region Skånes förvaltningar och politikområden.

I strategin identifieras de strategiskt viktiga insatsområdena: utformning av mål- och riktlinjer, samverkan, ökad kunskap och utvecklingsarbete. Utifrån dessa föreslås i handlingsplanen ett antal handlingar som ska genomföras under de kommande åren. Visionen är att kultur ska vara en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens vardag.

Dokument

  • Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020

    ( .pdf, 110 kB)

    Ladda ner
  • Region Skånes handlingsplan för kultur och hälsa 2015-2020

    ( .pdf, 111 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!