Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och design

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö - arkitektur, form och designMed perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Med detta som grund är det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas.
Området är också viktigt för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden.

Arkitektur, form och design tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället.

Region Skåne har därför ett stort ansvar kopplat till arkitektur, form och design. Strategin synliggör Region Skånes ansvar och möjligheter till samordning och prioriteringar av strategiska insatser.

Strategin ska vara ett styrdokument i både det interna och det externa arbetet. Den ska även fungera som orienteringskarta och tydliggöra färdriktning och gemensamma mål. Strategin för gestaltad livsmiljö syftar till att området ska stärkas för att möta rådande samhällsutmaningar och ge förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer ur såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Dokument

  • Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö

    ( .pdf, 2,1 MB)

    Ladda ner
  • In English: Region Skånes strategy for a designed living environment

    ( .pdf, 6,5 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!