Region Skånes handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia

Handlingsplan rörlig bild 2015Handlingsplanen utgår från de sex insatsområden som strategin pekade ut.

De sex områdena är:

  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Infrastruktur för produktion av film och rörlig bild
  • Internationalisering
  • Visning och spridning
  • Tillgänglighet, delaktighet och demokrati samt
  • Barn och unga

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!