Region Skånes handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia

Handlingsplan rörlig bild 2015Handlingsplanen utgår från de sex insatsområden som strategin pekade ut.

De sex områdena är:

  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Infrastruktur för produktion av film och rörlig bild
  • Internationalisering
  • Visning och spridning
  • Tillgänglighet, delaktighet och demokrati samt
  • Barn och unga

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.