Region Skånes handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia

Handlingsplan rörlig bild 2015Handlingsplanen utgår från de sex insatsområden som strategin pekade ut.

De sex områdena är:

  • Konstnärlig utveckling och kvalitet
  • Infrastruktur för produktion av film och rörlig bild
  • Internationalisering
  • Visning och spridning
  • Tillgänglighet, delaktighet och demokrati samt
  • Barn och unga

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter