Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023

Region Skånes första plan för området utgår från utövare som är författare, dramatiker och serieskapare, litterära arrangemang och mötesplatser samt publik och läsare.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023Genom konkreta insatser vill Region Skåne långsiktigt förstärka olika delar av den regionala infrastrukturen för litteratur och serier. Exempel på några områden som behöver stärkas och/eller utvecklas är:

  • Utveckla och komplettera centrumbildningarnas roll
  • Nytt bidrag till litterära aktörer
  • Stöd till översättning, fristadsprogram och litteraturresidens
  • Utveckla litterära arrangemang och scener i hela Skåne
  • Stärka litteraturfestivaler som en del av den regionala infrastrukturen
  • Utveckla litteraturpedagogik inom kulturskolan och folkbildningen
  • Villkoren för utövare, arrangemang och publik, samarbete med biblioteken och barns och ungas möjligheter till upplevelser och skapande

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!