Handlingsplan för jämställd regional tillväxt

Region Skånes handlingsplan för jämställd regional tillväxt med regionala prioriteringar 2016-2018.

Här finns också vår nuläges- och behovsanalys inklusive prioriteringar för jämställd regional tillväxt 2016-2018. Se även filmen om projektet bakom handlingsplanen.

Dokument

  • Handlingsplan

    ( .pdf, 212 kB)

    Ladda ner
  • Nuläges- och behovsanalys

    ( .pdf, 459 kB)

    Ladda ner

Film om projektet handlingsplan för jämställd regional tillväxt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter