Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne

Som första region i Sverige undertecknade vi – den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne – 2010 en unik överenskommelse om samverkan. En reviderad överenskommelse antogs 2014.

miniatyrbild av framsidaDe idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är
i samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och funktioner som mervärde uppstår.

Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och engagemang. 

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald

De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som
träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!