Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Som första region i Sverige undertecknade vi – den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne – 2010 en unik överenskommelse om samverkan.

miniatyrbild av framsidaÖverenskommelsen har genomgått en tredje revidering som antagits av Regionfullmäktige 2021-02-16. Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och engagemang.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är i samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och funktioner som mervärde uppstår.

Med överenskommelsen vill vi medverka till att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet. Genom samverkan kan vi möta komplexa samhällsutmaningar. Överenskommelsen fokuserar därför på att stärka förutsättningarna för den idéburna sektorn att verka och för sektorsövergripande samverkan.

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan.
De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Principerna har också fastställts av riksdagen genom beslut om propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55). 

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.