Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne

Som första region i Sverige undertecknade vi – den idéburna sektorn i Skåne och Region Skåne – 2010 en unik överenskommelse om samverkan. En reviderad överenskommelse antogs 2014.

miniatyrbild av framsidaDe idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är
i samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och funktioner som mervärde uppstår.

Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och engagemang. 

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan:

  • Självständighet och oberoende
  • Dialog
  • Kvalitet
  • Långsiktighet
  • Öppenhet och insyn
  • Mångfald

De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som
träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter