Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Överenskommelsen är undertecknad av Region Skånes kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd.

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region SkåneMed anledning av bland annat civilsamhällets ökade betydelse har Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan (SISAM) och Region Skåne beslutat att ingå en överenskommelse om bildning- och utbildningsverksamhet.

Sju tematiska områden ingår i överenskommelsen som parterna vill utveckla gemensamt. Dessa är demokrati, integration, mångfald, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, kultur, miljö och folkhälsa. Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter