Näringslivsprogram för Skåne

Näringslivsprogrammet är ett dokument som ska verka samlande för många aktörer och intressen för att nå en framtida hållbar tillväxt i Skåne.

Näringslivsprogram för SkåneProgrammet gäller för hela Skåne, för alla aktörer som är verksamma inom näringslivsområdet.

Näringslivsprogram för Skåne är ett av flera sektorsprogram som ingår i det Regionala Utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016.

Programmet baseras på fem utvalda utmaningar vilka identifierats som viktiga områden för insatser framöver:

  • En sammanhållen region
  • Ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv
  • Ett öppet och kompetent näringsliv
  • Ett attraktivt och blomstrande näringsliv
  • Ett aktivt entreprenörskap och intraprenörskap

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter