Näringslivsprogram för Skåne

Näringslivsprogrammet är ett dokument som ska verka samlande för många aktörer och intressen för att nå en framtida hållbar tillväxt i Skåne.

Näringslivsprogram för SkåneProgrammet gäller för hela Skåne, för alla aktörer som är verksamma inom näringslivsområdet.

Näringslivsprogram för Skåne är ett av flera sektorsprogram som ingår i det Regionala Utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016.

Programmet baseras på fem utvalda utmaningar vilka identifierats som viktiga områden för insatser framöver:

  • En sammanhållen region
  • Ett internationellt och konkurrenskraftigt näringsliv
  • Ett öppet och kompetent näringsliv
  • Ett attraktivt och blomstrande näringsliv
  • Ett aktivt entreprenörskap och intraprenörskap

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.