Mobilitetsplan för Skåne

Mobilitetsplan för Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem.

Genom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka.

Samhällsvinsterna med ett förändrat resande, enligt de uppsatta färdmedelsmålen för denna plan, uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen, till följd av förbättrad folkhälsa.

Med Mobilitetsplan för Skåne är Skåne först i Sverige med en regional mobilitetsplan.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter