Mobilitetsplan för Skåne

Mobilitetsplan för Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem.

Genom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka.

Samhällsvinsterna med ett förändrat resande, enligt de uppsatta färdmedelsmålen för denna plan, uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen, till följd av förbättrad folkhälsa.

Med Mobilitetsplan för Skåne är Skåne först i Sverige med en regional mobilitetsplan.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!